Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
 • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Nyelvtan

53
A között, azt jelenti, hogy tól-ig?
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
0
Általános iskola / Magyar nyelv

Válaszok

2
között névutó közt (ragtalan v. személyragos szóval, azzal együtt értve)
1. A megnevezett két személyt v. tárgyat elválasztó helyen, területen, térben. A ® sorok között olvas. Apja és anyja között ül. Pest és Buda között folyik a Duna. A Föld a Venus és a Mars bolygó között kering a Nap körül. Az Úr Illésként elviszi mind, | Kiket nagyon sujt és szeret: … | Ég s Föld között, bús-hazátlanul | Hajtja őket a Sors szele. (Ady Endre) Két gyertya közt egy kisleány dalolt. (Kosztolányi Dezső) Az akták … a polcokon lélegzettek … kék és fehér papírlapjaik között. (Babits Mihály)
2. Kettőnél több tárgy v. személy által határolt helyen, területen, térben. ® Négy fal között. A házak között nagyobb térség van. A sok slepp … s vigánó A rakoncák között suhognak piánó. (Csokonai Vitéz Mihály) A dombon hatalmas fenyőfák között a … kastély. (Mikszáth Kálmán) Hír és dal ma riongva vág szét Városfalak közt, falvan, pusztán. (Ady Endre) || a. A szóban forgó személyek, tárgyak által közrefogva; ezektől korlátozott helyzetben. A macska fogai között tartja az egeret, Karjai között tartja a gyereket. [Lilla] Karja közt a búkat Elfelejteném. (Csokonai Vitéz Mihály) || b. <Mozgást, nézést jelentő igével, kifejezéssel kapcs.:> ilyen csoportnak, tömegnek részei közt <nézve, áthaladva>. Ledőlök a bérc oldalára, A fák között oly messze látok. (Tompa Mihály) Kimerülve vezette fiát a zajos tömeg közt. (Babits Mihály) || c. Karma(i), keze, körme(i) között: (átvitt értelemben is) hatalmában, birtokában. Keze között tart vmit; vkinek a körmei között van vmi.
3. Több tárgyból, dologból, személyből álló csoportban v. egynemű részekből álló egységben, tömegben úgy, hogy a szabadon maradt helyen, térben foglal helyet. A búza között pipacsok nyílnak. A madár a lombok között fészkel. Egy gondolat bánt engemet: Ágyban, párnák közt halni meg! (Petőfi Sándor) [A rózsát] maga akarja betűzni? Hát még mi? Hogy a hajam közt babráljon? (Mikszáth Kálmán) || a. Ugyanilyen egységben, ezzel elkeveredve. Elvegyül, eltűnik a tömeg között. Elkeveredett a hulladék között. János már … javakorabeli, a halántékán, a fekete közt, ősz hajszálak csillognak. (Nagy Lajos)
4. (átvitt értelemben is) <A térszemlélet elhalványulásával is:> több személy, állat, tárgy, dolog körében, közösségében. Barátai között; az állatok között; a fák között; ® többek között; a többi között. A franciák között szokás, hogy … Sok bajom között ez a legkisebb. Itt, enyelgő kis családom Közt, van az én jó világom. (Arany János) Türtem, reméltem, megalázva Idegenek közt éltem én. (Reviczky Gyula) Egy évig emberek között akarok forogni. (Gárdonyi Géza)
5. Két időponttal meghatározott idő lefolyása alatt határozatlan időpontban. Egy és két óra között; karácsony és húsvét között. Dél s est között van az idő. (Petőfi Sándor) || a. (átvitt értelemben) Vmely cselekvés, állapot befejezése után a másik kezdetéig terjedő idő alatt. Munka és étkezés között egy félórára sétálni megy.
6. (átvitt értelemben) <Vmely folyamatos cselekvést, történést v. ilyenek sorozatát jelentő főnév után:> a szóban forgó folyamat kezdete után és vége előtt vmikor, ill. annak részleteivel egyidejűleg; közben. Sok foglalatossága között ráér zongorázni is. Nagy égzengés között megeredt a zápor. Oh! más magyar kar mennyköve villogott | Attila véres harcai közt. (Berzsenyi Dániel) Ily beszélgetések közt észre se vették, mikor … előtűnt a … falu. (Mikszáth Kálmán)
7. (átvitt értelemben) Vmely folyamatos állapot tartama alatt, ill. több hasonló állapot váltakozása alatt huzamosan v. mindvégig; közben. Nagy izgalmak között; ® könnyek között. Gyönge virágként Hervad el a szép szűz néma keserve között. (Kisfaludy Károly) És annyi balszerencse közt … Él nemzet e hazán. (Vörösmarty Mihály) Úgy … foldozta a fia ingeit …, mintha síri fölszerelést készítene: könnyek között! (Babits Mihály)
8. (átvitt értelemben) Vmely állapot után és a másiknak a kezdete előtt, gyak. váltakozva és az időfogalom háttérbe szorulásával. Remény és félelem között; élet és halál között lebeg ¬.
9. (átvitt értelemben) <Külső körülményeket, helyzetet jelentő főnév után:> attól, ill. azoktól függően, befolyásoltan, általa v. általuk meghatározva. Szerény keretek között; mostoha körülmények között; semmi ® körülmények között. Jó viszonyok között él.
10. (átvitt értelemben) A szóban forgó személyek, dolgok egymáshoz való viszonyában. Egymás között. Teljes az egyetértés a házasok között. A vállalat alkalmazottai között sok ellentét volt. Nagy a hasonlóság v. különbség a testvérek között. Háború folyt a két ország között. Verseny indult meg a két vállalat között. A fejdelmek között lévő … barátság olyan, mint a nádszál. (Mikes Kelemen) Mind szép ez a sok incselkedés, a mindenféle cselvetés egymás között. (Mikszáth Kálmán)
11. (átvitt értelemben) Vkik, vmik között: <adást, juttatást jelentő igék mellett:> két v. több személynek, dolognak egyenként. Oszd szét a gyerekek között! A nyertesek között kiosztották a díjakat.
12. (átvitt értelemben) Vkik, vmik között: két v. több személy közül (4a). A lány választ a két kérő között.
közötti.
0

Azt jelenti, hogy től-ig. Pl. Keddtől Péntekig
De lehet tól-ig is. Pl. Nyolctól délig

Remélem tudtam segíteni.
0