Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

10.-es történelem szorgalmi (átlagot szeretnék vele javítani, de nem vagyok jó töris)

26
V. A feladat Magyarország XV. századi történelmére vonatkozik.
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont)

„[…] mikor a főurak tanácsát összehívták Budára, de még nem járulhattak a király elé, az előkelő származású Báthori Miklós püspök is a főurak között volt. […] Itáliában kitanulta a humanista tudományokat, gonddal és szorgalommal tovább növelte műveltségét, és nem riadt vissza sem fáradalmaktól, sem viszontagságtól, semmiféle akadálytól, hogy tanulmányait folytassa […]. És nehogy a semmittevésnek és a fecsegésnek hódoljon, míg a királyi tanács összeül, egy könyvet hozott magával […]. Sokan nevettek, hogy ez a kiváló ifjú könyvet olvas, szokatlan és új dolog ugyanis a magyaroknál, ahol a fecsegés meg a pletykálkodás járja, hogy a püspökök könyvet olvasgassanak. Közben bejött Mátyás király, és meglátta, hogy Miklósnál könyv van. Így szólt ekkor: Jól van ez így! Már az Apostol is, mikor püspököt szemelt ki, azt mondta többek között, hogy tudós ember legyen, hiszen tanítani csak az tud, aki tanult; a tudást pedig vagy felülről sugalmazzák, vagy buzgalommal és fáradsággal nyerjük el. Miklós is helyesen teszi, ha olvas és tanul, lelkét ékesíti, a restséget és a tunyaságot pedig messze elkerüli. Ezután a főurakhoz fordult Mátyás király, akiknek a nevetgélését észrevette: Ne nevessétek ki azt, amit tudatlanságotokban nem vagytok képesek felfogni. Miért csúfoljátok Miklós püspököt? Nem hallottatok arról a nagy eszű rómairól, akit Catónak neveztek […]. Ez a kitűnő gondolkodású, csodálatra méltó tudású, nagy tekintélyű Cato mindig olvasott mindenki szeme láttára, míg a római szenátus össze nem ült, mert a semmittevést tartotta a bűnök melegágyának.”
(Galeotto Marzio; 1487)

a) Szokatlannak vagy szokványosnak tartja-e az olvasást Mátyás udvarában az itáliai Galeotto?
_______________________________________________________________________________________________________________

b) Hogyan vélekedett Mátyás a tudásról, a műveltségről? Húzza alá a megfelelő mondatot a fenti forrásban!

c) Kikre hivatkozik Mátyás a műveltség, az olvasás védelmében?
1) _____________________________________________
2) _____________________________________________

d) Mátyás érvelése jellegzetesen humanista. Indokolja, miért éppen a fenti két tekintélyre hivatkozik a király!
1) ______________________________-ra, mert ________________________________________________________________
2) ______________________________-ra, mert ________________________________________________________________
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
történelem, Tori, Mátyás, magyar, Birodalom, uralkodás, sürgős, magyarország
0
Középiskola / Történelem

Válaszok

1
a) szokatlannak tartja;
b) tanítani csak az tud aki tanult és/vagy a tudást pedig vagy felülről sugalmazzák, vagy buzgalommal
és fáradsággal nyerjük el;
c)
1. az Apostolra vagy apostolokra vagy Bibliára vagy Újszövetségre,
2. Catora vagy antik/római
szenátorra, politikusra (Más, hasonló értelmű helyes válasz is elfogadható.)
d)
1. Az Apostolra, mert a Szentírás a középkori ember és humanisták számára egyaránt tekintélynek
számított.,
2. Catora, mert az antik/római műveltségeszmény egyik képviselője volt vagy az antik
műveltséget tartották a humanisták követendő példának.
0