Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Sos töri, 6.o.

38
1. Mi volt a Hitel fő gondolata?
2. Széchenyi reformok végrehajtásában kikre akart támaszkodni?
3. És Wesselényi?
4. Mit jelent az örökváltság fogalma?
5. Melyik volt Kossuth újságja?
6. Kossuth szerint hogyan kell felemelni Magyarországot?
7. Mit jelent a közteherviselés fogalma?
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
0
Általános iskola / Történelem

Válaszok

1
1
A börtönben megírta a Mein Kampfot, amelyben összefoglalta világnézetét, a nácizmus ideológiáját, antiszemita fajelméletét, világuralmi törekvéseit és kommunistaellenességét. Szabadulása után ezeken az ideológiai alapokon építette újjá a pártját.
2
Széchenyi István társadalmi rangja és neveltetése miatt bízott benne, hogy Bécs támogatni fogja reformelképzeléseit, így a magyarországi változásokat a kormányzat sem gátolja meg. Emellett úgy vélte, hogy főnemesi társai is kiállnak mellette, és a reformokat a mágnások fogják végigvinni
3
Wesselényi a hatékony reformpolitikát a középbirtokos nemesség részvételével képzelte el, és nem bízott a kormányzatban.
4
Az örökváltság a jobbágyfelszabadítás egy formája. A jobbágy az örökváltság kifizetésével megszerezhette a használatában levő földek tulajdonjogát és megválthatta az úrbéri terheket.
5
Kossuth az 1840-es évek elején a Pesti Hírlappal már megteremtette a magyar politikai sajtót, de a lap éléről 1844-ben eltávolították.
6
Programja a Wesselényi Miklós által kidolgozott reformpárti ellenzékiség és érdekegyesítés hagyományait folytatja. Kossuth önálló nemzetállamot akart a birodalmon belül (nemzeti önrendelkezés), de felismerte, hogy a nemesség nem birkózhat meg az új haza és új társadalom teremtésének feladatával az egész nép (főleg a parasztság) támogatása nélkül, ezért érdekegyesítést akart. Ehhez pedig szükség volt a jobbágyfelszabadításra. Az 1839–40-es országgyűlésen elfogadott önkéntes örökváltsággal csak a jobbágyság töredéke volt képes megváltani magát, ezért kötelező örökváltság bevezetésére volt szükség, amelynél a kárpótlást az állam magára vállalja.
7
A közteherviselés elve - nagyon leegyszerűsítve - azt fejezi ki, hogy mindenki fizet adót.

Lényege az, hogy az adórendszerrel szembeni egyik igazságossági-méltányossági szempont (a haszonelvűség mellett) a közteherviselő képesség (vagy egyenlő haszonáldozat) elve.
0