Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Nyelvtan

13
Az alábbi szavakat szótagold el helyesen!
centrum:
Alexandra.
bodza:
Benczúr:
Richárd:
Kossuth:
mennyi:
össze:
termosztát:
felad:
interakció:
gépelem(főnév):
gépelem(ige):
karöltve:
alezredes:
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
0
Általános iskola / Magyar nyelv

Válaszok

1
cent-rum
A-le-xand-ra
bo-dza
Ben-czúr
Ri-chárd
Kos-suth
meny-nyi
ösz-sze
ter-mosz-tát
fe-la-dat
in-te-rak-ci-ó
gép-e-lem
gé-pe-lem
kar-ölt-ve
al-ez-re-des
0