Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

SOS!!! Matek

34
Pls. Valakiiii...
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
Mooost kenee pls...
0
Általános iskola / Matematika

Válaszok

4
1. feladat:
a) 3-mal osztható számok: 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 Tehát összesen 7 db van.
b) 2 egész 3/7 = 17/7, mert 2 egész = 14/7 Tehát a megoldás: 17
c) (2/3)3 = 23 /33 = 8/27
d-e) 4,8 : (4/5) = (48/10) : (4/5) = (24/5) : (4/5) = (24/5) *(5/4) = egyszerűsítünk 5-tel és 4-gyel (6/1) * (1/1) = 6/1 = 6

2. feladat:
a) 36 m (=360 dm) + 80 dm = 44 m (=440 dm)
b) 2020 mp - 220 mp = 30 perc (=1800 mp)
c-d) 290 dm2 (=29000 cm2) - 5000 cm2 = 24000 cm2 = 240 dm2

3. feladat:
P F P F P P P
P F P P F P P
P F P P P F P
P P F P F P P
P P F P P F P
P P P F P F P
A fehérek kerülhetnek a 2.- 4. , 2. - 5. , 2. - 6. , 3. - 5. , 3. - 6. és 4. - 6. helyekre.0

4. feladat:
a)
Túrós: 6 db a diagram szerint ennek: 150⁰ - 60⁰ = 90⁰ felel meg.
A teljes kör 360⁰, tehát: az összes palacsinta 360⁰.
90⁰ = 6 db
360⁰ = ? db
Mivel 360⁰ = 4 * 90⁰, ezért:
? (összes palacsinta) = 4 * 6 = 24 db
Tehát 24 db palacsintát rendeltek összesen.
b)
Kakaós palacsintának: 60⁰ - 0⁰ = 60⁰ felel meg.
360⁰ = 24 db
60⁰ = ? db
Mivel 60⁰ = 360⁰ : 6, ezért:
? (kakaós palacsinta) = 24 : 6 = 4db
Tehát 4 db kakaós palacsintát rendeltek.
c-e)
Túrós: 6 db
Kakaós: 4 db
Összesen: 24 db
Akkor:
Lekváros palacsinta : 24 - 6 - 4 = 14 db
Lekváros: 200 Ft/db
Túrós : 210 Ft/db
Kakaós: 150 Ft/db
Összesen:
6 * 210 + 4 * 150 + 14 * 200 = 1260 + 600 + 2800 = 4660
Tehát összesen 4660 Ft-ot fizettek.

5. feladat:
AB = AC
CB = CP
PA = PD
a)
Mivel AB = AC, ezért a BAC háromszög egyenlő szárú, ezért alapon fekvő szögei egyenlőek.
A háromszög szárszöge (A csúcsnál lévő szög) 20⁰
A háromszög belső szögeinek összege 180⁰, ezért a másik két szöge összesen: 180⁰ - 20⁰ = 160⁰.
Mivel ez a két szög egyenlő, ezért mindegyik 160⁰: 2 = 80⁰
Tehát az ábrán: γ = 80⁰.
b)
Mivel CB = CP, ezért a PBC háromszög egyenlő szárú, ezért alapon fekvő szögei egyenlőek.
A háromszög szárszöge (C csúcsnál lévő szög) γ = 80⁰
A háromszög belső szögeinek összege 180⁰, ezért a másik két szöge összesen: 180⁰ - 80⁰ = 100⁰.
Mivel ez a két szög egyenlő, ezért mindegyik 100⁰: 2 = 50⁰
Tehát az ábrán a PBC háromszög P csúcsnál lévő szöge: 50⁰.
Ezzel a szöggel egyenlő nagyságú az ábrán az ε szög, mivel csúcsszögek, tehát : ε = 50⁰.
c)
Mivel PA = PD, ezért az APD háromszög egyenlő szárú, ezért alapon fekvő szögei egyenlőek.
A háromszög szárszöge (P csúcsnál lévő szög) 50⁰
A háromszög belső szögeinek összege 180⁰, ezért a másik két szöge összesen: 180⁰ - 50⁰ = 130⁰.
Mivel ez a két szög egyenlő, ezért mindegyik 130⁰: 2 = 65⁰
Tehát az ábrán: δ = 65⁰.
Módosítva: 1 hete
0

6. feladat:
a)
Téglalap:
Egyik oldala: a = 5 cm
Másik oldala: b cm
Területe: T = a * b = 5 * b = 5b cm2

Másik téglalap oldalai:
a' = 5 + 2 = 7 cm
b' = b + 2 cm
Területe: T' = a' * b' = 7 * (b + 2) = 7b +14 cm2
A feladat szerint: T' = T + 30
Tehát:
7b + 14 = 5b + 30 /-5b
2b + 14 = 30 /-14
2b = 16 /:2
b = 8 cm
A téglalap másik oldala 8 cm-es.

7. feladat:
a) lehet, de nem mindig teljesül:
Ha a két prímszám közül az egyik a 2, a másik pedig az 5, akkor akárhogyan vállasztjuk ki a 3. számot, a szorzatuk biztosan 0-ra végződik, hiszen 2 * 5 = 10. Ha nincs a kiválasztott prímek között a 2 és az 5 is, akkor az állítás nem teljesül.
b) Biztosan teljesül
A deltoid 2 - 2 szomszédos oldala egyenlő hosszúságú, tehát ha behúzzuk a megfelelő átlót, 2 db egyenlőszárú háromszöget kapunk.
c) Lehetséges, de nem mindig teljesül
1-nél nagyobb pozitív számok négyzete mindig nagyobb a számnál, de 1-nél kisebb pozitiv számok négyzete kisebb a számnál.
d) Lehetséges, de nem mindig teljesül
950 - 1049 közötti számoknak a százasra kerekített értéke és az ezresre kerekített értéke is 1000-rel egyenlő, tehát nem nagyobb. Az 1050 és 1499 közötti számok ezresre kerekített értéke pedig kisebb, mint a százasra kerekített értéke

8. feladat:
Eredetileg:
Piros golyók száma: x db
Fehér golyók száma: 1,5 * x =1,5x db
Kivesszük a pirosak 10%-át, az azt jelenti, hogy 90% marad bent.
90% = 0,9
Tehát a dobozban maradt golyók száma: 0,9x db
A fehérekből kivettünk 9 db-ot, tehát maradt a dobozban: 1,5x - 9 db
Tehát a dobozban összesen: 0,9x + 1,5x - 9 = 2,4x - 9 db golyó maradt.
Ezeknek a 3/5 része fehér, azaz a dobozban maradt golyók 3/5 része 1,5x - 9 db.
Vagyis:
(3/5) * (2,4x - 9) = 1,5x - 9
0,6 *(2,4x - 9) = 1,5x - 9 Felbontjuk a zárójelet.
1,44x - 5,4 = 1,5x - 9 /-1,44x
-5,4 = 0,06x - 9 /+9
3,6 = 0,06x /:0,06
60 = x

Ellenőrzés:
Eredetileg volt 60 db piros golyó és 1,5 * 60 = 90 db fehér golyó.
Kivettük a pirosak 10%-át, maradt a 60-nak a 90%-a, vagyis: 0,9 * 60 = 54 db piros golyó.
Kivettünk 9 db fehéret, tehát maradt 90 - 9 = 81 db fehér golyó.
Összesen maradt: 54 + 81 = 135 golyó a dobozban.
135 * (3/5) = 81
Tehát 60 db piros golyó volt kezdetben a dobozban.

0

9. feladat:
a = 2 cm
b = 4 cm
A test felszíne egyenlő a testet határoló lapok területeinek az összegével.
A testet négyzetek és téglalapok határolják.
Egy négyzet határolólap területe: Tnégyzet = a *a = 2 * 2 = 4 cm2
Egy téglalap határolólap területe: Ttéglalap = a * b = 2 *4 = 8 cm2
Összeszámoljuk a határolólapokat:
Elölnézetből: 4 db téglalap
Hátulnézetből: 4 db téglalap
Oldalról: 4 db négyzet + 2 db téglalap
Alulról: 1 db négyzet + 2 db téglalap
Felülről: 3 db négyzet + 1 db téglalap
Összesen: 8 db négyzet + 13 db téglalap
Vagyis a test felszíne: A = 8 * 4 + 13 * 8 = 32 + 104 = 136 cm2

10. feladat:
Hétfő : x oldal
Kedd : 3 - x = 3x oldal
Szerda : (3x) / 4 = (3/4) *x = 0,75*x = 0,75x oldal
Csütörtök : 0,75x + 6 oldal
Péntek : 0,75x + 6 - 3 = 0,75x + 3 oldal
Pénteken ugyanannyit olvasott, mint hétfőn, vagyis:
0,75x + 3 = x /-0,75x
3 = 0,25x /:0,25
12 = x
Ezek szerint :
Hétfő : 12 oldal
Kedd : 3 * 12 = 36 oldal
Szerda : 36 : 4 = 9 oldal
Csütörtök : 9 + 6 = 15 oldal
Péntek : 15 - 3 = 12 oldal
Összesen: 12 + 36 + 9 + 15 + 12 = 84 oldal
Dani 84 oldalt olvasott el összesen hétfőtől péntekig.
0