Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Légy jó mindhalálig!

199
Kérlek segítsetek ezt a jó pár kérdést megválaszolni! Ha csak egyet tudsz azt is írd le kérlek!


1. a) Milyen tárgyakat rejtett a kisdiák fiókja? Húzd alá a felsoroltak közül a helyes válaszokat!(színt is válthatsz)

A) Petőfi Sándorról szóló könyv, B) Csokonai Vitéz Mihályról szóló könyv,
C) Lapok a Történelmi atlaszból, D) A Történelmi Arcképcsarnok egy füzete,
E) Jegyzetek (Csittvári Krónika) F) festék, G) rajzlapok

b) Írd a megállapítások mellé az a) feladatban aláhúzott tárgyak betűjelét! (Egy-egy betűt több helyre is írhatsz.)
· Harmathy fűszerkereskedő és antikvárius boltjából vette: B__
· „Nem az volt, aminek ő gondolta”, de erélyesen ráírta a nevét, hogy „Nyilas Mihály 1892”: __
· Erre már nemcsak a nevét és az évszámot írta rá, hanem a Debrecen szót is: B__
· Pergamen kötésű volt, korábbi szállásadóitól, Törökéktől csente el: __
· Az egyik osztálytársától vette öt krajcárért, a fiú a pénzen két almát és egy zsemlét vett: __
· Jókai egyik regényében így hívják a debreceni diákok titkos feljegyzéseit: __
· Öt krajcárért vette Pongrácnál, kiváló portéka volt: __

2. Számozással állítsd sorba az Első fejezetben elbeszélt eseményeket!

__ A kisdiák elindult a füvészkertbe, hogy ott tanulja meg a latint.
__ Böszörményi kármin festéket kunyerált Nyilas Misitől.
__ Misi csalódottan vette észre, hogy a könyvben nem versek voltak, hanem „valami
fecsegés” Csokonai életéről.
__ A vacsora nagyon ízlett neki, szerette a köleskását tejben, sok cukorral.
__ Csak a coetusban (a kollégiumi lakószobában) vette észre, hogy a füvészkertben
maradt a kalapja.

3. Kikre ismersz az idézetekből, kik mondták a következő szavakat? Írd a számokat a megfelelő helyekre! (Egy számot több helyre is írhatsz.)
1. Gimesi 2. Nyilas Misi 3. igazgató 4. Nagy úr 5. Böszörményi

a) „Baráték, ha én eccer pízt kapok hazulrul […], akkor én veszek hat darab festéket. Nem is hatot, tízet. __
b) „a Péterfia utcában lakik, […] nagyon vakmerő, a fejével szokott verekedni”__
c) „nemigen ügyes a labdakapásban, hogy súlyosabb kifejezést ne használjunk”__
d) „úgy tud ordítani, mint az oroszlán, […] vín baka”__
e) „nyolcadgimnazista volt, […] kis törpe”__
f) „Az öccsét már Patakra vitték, s őt is az a veszedelem fenyegette”. __


Második fejezet

Húzd alá azokat a mondatokat, amelyekről a regény Második fejezetében
olvastál! (vagy színezd át)

a) Misi pakkot kapott otthonról, de a kisfiú alig evett belőle, mert a szobatársai még
a benne lévő cipőkenőcsöt is felfalták.
b) Miután Böszörményi bicskája beleesett Misi ládájába, a fiú elrejtette azt a láda titkos
fiókjába.
c) Nagy úr felajánlotta Nyilasnak, hogy vállalja el helyette a felolvasást egy vak úrnál.
d) Misi a füvészkertben felejtette zöld színű posztókalapját, melyet egyáltalán nem szeretett
az azt díszítő disznósörte és a porcelán körmöcskék miatt.
e) A kisfiú attól is rettegett, hogy a testvérei kárt tesznek a könyvében: elszakítják, vagy netán
bepiszkítják.

A regényből idézek részleteket. Válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!
a) „A másik kettőn nem is száradt rajta semmi, mert mindig egy bűnbak kell a világnak, a legfeltűnőbb valaki, s a kisebbek elsikkadnak, eltűnnek, hogy arra az egyre járjon a rúd, támadás és harag és nevetség”.
Nevezd meg, ki lett a bűnbak! ___________________________________________
Írd le a „másik kettő” nevét is! __________________________________________
b) „Mintha kimeszelték volna – szólt a szobafőnök úr –, menjen az orvoshoz.”
Írd le, mi nyugtalanította valójában Misit! ____________________________
___________________________________________________________________
Miként „oldotta meg” a fiú nyugtalanságát a nagy tölgyfa szemétláda? _____
___________________________________________________________________
c) „Csak egy dolog a fontos, mindig pont ötkor kell kezdeni, s pont hatkor abbahagyni; az öregúr nagyon pontos ember. Egy hónapban három forint!”
Ki olvasott fel korábban az öregúrnak, miért adta át Misinek a feladatot?
____________________________________________________________________
Írd le, mit tudtál még meg a Második fejezetből az öregúrról!
____________________________________________________________________
Miként fogadta Misi a hírt, hogy ő is kenyérkereső ember lesz?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Harmadik fejezet

Döntsd el, hogy igazak-e (I) vagy hamisak (H) az állítások!
a) Pósalaky úr már nagyon idős ember volt, igazi aggastyán. __
b) Misi nagyon szorgalmas akart lenni, ezért tíz perccel korábban érkezett a felolvasásra. __
c) Szinte nem is lehetett észrevenni, hogy Pósalaky úr nem látott, csak a homlokán lévő
félkör alakú zöld selyemkendő utalt erre. __
d) Ha valamelyik cikket nem akarta hallani az öregúr, akkor azt mondta: „Lapozzunk!”. __
e) A felolvasásért óránként tíz krajcár volt a fizetség. __
f) Misiék öten voltak testvérek, mindegyik gyermek fiú volt. __


Tanulságos és emlékezetes volt a kisfiú számára osztálytársánál, Orczyéknál tett látogatása.

a) Egészítsd ki a hiányos mondatokat a regény szövege alapján! (Segítenek a zárójelben feltüntetett kérdések is.)

Orczyék a __________________(Melyik?) utcában laktak, a színház épülete mellett. Misiről már __________________________________ (Ki?) is beszélt Orczy apjának, ezért úgy határoztak, feltétlenül meghívják a kis Nyilast. Misi félve lépett be a házba, majd felment a nagy, vasrácsos korlátú lépcsőn. Már azon is nagyon meglepődött, hogy a nagy, fehér ajtónak nem volt ______________________ (Mije?). Odabent négy ajtót látott, azt sem tudta, merre menjen. De az is zavarta, hogy Orczyt ______________________ (Hogyan?) szólították.

b) Sorolj fel még legalább három dolgot, ami zavarta Misit Orczyéknál!
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________Negyedik fejezet

Számozással állítsd sorba a Negyedik fejezetben elbeszélt eseményeket!

__ Gyéres tanár úr megkérdezte Misitől, hogy elvállalná-e a Doroghy gyerek tanítását.
__ Misi a délutánt Gimesiéknél töltötte, akinek a nagymamája nem szerette, ha a két fiú –
noha csak játékból – birkózik egymással.
__ Pósalaky úr pénzt adott Misinek, hogy az álma alapján megfejtett számokat tegye meg a
kislutrira.
__ Misi visszagondolt arra, hogy az elemiben mindig ő volt a leckéztető.
__ Énekórán a kisfiú arra gondolt, hogy neki nincs jó hallása, de az édesanyjának és az
édesapjának gyönyörű hangja van.

Válaszolj a kérdésekre a megfelelő szavak aláhúzásával!

a) Ki fejtette meg Pósalaky úr álmát? Misi a szakácsnő a takarítóné
b) Kinek beszélt Misi először a lutriról? Orczynak Gimesinek Sándor Mihálynak
c) Mi volt az énektanár neve? Gyéres Csoknyai Sarkadi
d) Hová ment Misi Gimesiéktől? Orczyékhoz a coetusba Pósalaky úrhoz


Ötödik fejezet

Írd a nevek után a hozzájuk kapcsolódó megállapítások, idézetek betűjelét!
Doroghy, a családfő: ________________ Doroghyné, a felesége: ___________________
Doroghy Viola: ____________________ Doroghy Bella: _________________________ Doroghy Ilike: _____________________ Doroghy Sanyi: ________________________

a) Egy alkalommal azt mondta, hogy Sanyikánál butább gyereket ő még nem látott.
b) Latinórán nem figyelt, inkább négy legyet cérnával összekötött, hogy barázdát húzasson
velük a tintacseppen.
c) „Nagy haja volt, sötétbarna […] gyönyörű szép lány volt. Fekete bogárszeme volt, s az úgy
csillogott, mintha külön világított volna, az arca piros volt, de azért gyenge fehér a
széleken, s amikor szólt, roppant sok porcelánfehér fog volt a szájában. Ez volt rajta a
legfeltűnőbb”.
d) Ő mondta a következő szavakat: „Ennek kell tanulni!... ez fiú... Ennek cél a tanulás!...
Ennek állása lesz, s kenyeret fog keresni és jövőt...”.
e) A Dóczyba járt, elmondása szerint mindent tudott, pedig sose nézett bele a könyvbe.
f) Olyan volt, mint egy hős a Történelmi Arcképcsarnokból. „Kivált itt, Debrecenben, a kis
köpcös emberek jókedvű, mosolygó, pedrett bajszú országában.”
g) Ő volt a három lány közül a legkisebb. Mindig vihogott, ami nagyon idegesítette Misit.
h) Sokat betegeskedett, „olyan sápadt volt, mint a vászon, s iszonyúan sovány”.
i) Olyan „tizenhárom éves, hirtelenpiros arcú, kis fekete lány volt”.
j) Vénlány volt,„tiszta feketébe öltözött […], mint egy fúria”[1].
k) „A tornában ugyan feljebb állott vagy tízzel őnála, de azért nem látszott nagyobbnak, mert
olyan szerényen összehúzta magát, hogy senki se vegye észre, hogy a világon van: ennek
köszönhette, hogy átcsúszott az első osztályból a másodikba.”
l) Sanyika neki árulta be Bellát, a lány ugyanis hatvan krajcárért japán legyezőt vásárolt.

Hatodik fejezet

1. Válaszolj röviden a kérdésekre!

a) Ha hétfő reggelenként Gyéres tanár úr nem érkezett meg időben az első órára, a gyerekek őrszemet állítottak. Kik voltak a megismert fejezetben az őrszemek? ___________________
__________________________________

b) Magyarázd meg, mi az a Simonyi-gát! __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

c) Mit jelent a kápsálnak kifejezés? ______________________________________________

d) A latindolgozatára tizennégy tanuló kapott elégtelen osztályzatot. Milyen érdemjegyet kapott Nyilas Misi? ___________________________

e) Írd le, mi volt az előneve Török Jánosnak! ______________________

f) Másold le, mit válaszolt Török János levelére Bella kisasszony! ______________________
________________________________________

g) Írd le, mely számokat tette meg Misi a lutrira! ____________________________________

h) Jegyezd le, mely számokat húzták ki! ____________________________ Karikázd be
közülük azokat, amelyeket a fiú is megtett a lutrira!

Hetedik fejezet

Igazak-e vagy hamisak az állítások? Jelöld I vagy H betűvel! (Csak akkor fogadd el az
állítást, ha minden eleme igaz!)

____ Misi földrajzórán felelés közben csak egyetlen szót tudott kimondani: Neanderthal
nevét, ahol a híres őskori leletet megtalálták. Mégis jó jegyet, egyest kapott a feleletére
Názó tanár úrtól.
____ Szüts Istók, a tornatanár majdnem megütötte Misit, amikor a kisdiák nem tudta
átugrani a bakot.
____ Orczy és Gimesi hamar felismerték, mi is valójában Misi baja: nem találja a reskontót,
pedig a lutrin megtett öt szám közül hármat kihúztak.
____ Misi, Orczy és Gimesi titkos szövetséget kötött, valamint a fiúk egy alapszabályzatot is
megfogalmaztak.


Tegyél egy + jelet azokhoz az eseményekhez, amelyekről a Hetedik fejezetben olvastál! Ha nem tettél + jelet, akkor írd le annak a fejezetnek a számát, amelyikben történtek az események!

a) A Doroghy család egyetlen reménysége a lusta és buta Sanyika volt, akitől édesapja és három nővére azt várta, hogy visszaszerzi a család egykori hírnevét. ___________________
b) Misi ellátogatott régi szállásadóihoz, Törökékhez, és eldicsekedett azzal, hogy már tanítványa is van. ___________________
c) A földrajzóra utáni verekedésnek Báthori tanár úr határozott fellépése vetett véget. A tanár energiája a gyerekeket is megnyugtatta. ___________________
d) Misit nagyon meghatotta, hogy Orczy és Gimesi milyen jók hozzá, még meg is verekedtek érte. ___________________
e) Misi ellátogatott Orczyékhoz, az osztálytársánál azonban sokszor nagyon kellemetlenül érezte magát. ___________________

Nyolcadik fejezet
1. Olvasd el a fejezet tartalmi előzetesét, majd válaszolj a kérdésekre!

„amelyben kitűnik, hogy Misi olyan gyerek, aki nem szereti, ha vele foglalkoznak,
kivált mikor valami kellemetlenség áll a háta mögött: hagyják békén; jó ilyenkor
haza és nagy gondokra gondolni, jó elfelejteni a nagy mellett a kis bajt”

a) Levélírás közben Misi hazagondolt az övéire, a fiú érzéseiből sokat megtudhattunk a családjáról is.
A „nagyanyát […] az ő apja döntötte nyomorúságba, mikor elárverezték miatta otthon a birtokot egy rossz spekuláció miatt”.
Hogyan kedveztek ezért a nagymamának? (Gondolj arra is, hogy mit vehetett meg magának!) ____________________________
___________________________________________________________________
Az „édesanyja, akinek dolgozni kell az egész családra, pedig vékony, gyenge, szomorú kis teste nem dologra való, csak a nyomorúság kényszeríti rá, hogy dolgozzon”. Írd le, mit tudtál még meg az édesanyáról! _______________________________________
___________________________________________________________________

Már eddig is tudtuk, hogy Misi édesapja ács volt, most a nevét is megismertük: Nyilas Bertalannak hívták. Jegyezd le, mit tudtál még meg a fejezetből az édesapáról! _____
___________________________________________________________________


Misi édesanyjának a testvére, András gépészkovács volt, „nagyon derék, jó ember, okos ember, szépen tud beszélni, mindig mintha prédikálna”. Írd le, milyen információkat szereztél még a nagybácsiról! _________________________________
_____________________________________________________________________

Kilencedik fejezet

1. Fejezd be a mondatokat az olvasottaknak megfelelően!

a) Misi azért gyűrte össze a füzetből kitépett lapot, nehogy ____________________________
___________________________________________________________________________
b) Bella azért nem tudott elmenni a nagynénjéhez, Petky hercegnéhez, mert ______________
___________________________________________________________________________
c) Pósalaky úrnak a kérdésére, hogy melyik város lutrijára tette meg Misi a számokat, a fiú nem mondott igazat. Ugyanis azt válaszolta, hogy ___________________________________
___________________________________________________________________________
d) Szokása szerint Misi hat órakor befejezte a felolvasást, és visszaindult a kollégiumba. A Nagytemplom felé haladva két alakot látott, akik nem mások voltak, mint _______________
_______________________________________
e) Misit nagyon elszomorította a tudat, hogy édesapja minden vagyonát csupán hatszáz forintért árverezték el, a reskontóra pedig __________________________________________
____________________________________________________
f) Hamar eltelt az egy hónap, Misi meg is kapta a fizetségét Violától, amely ______________
_____________


2. A fejezetből sokat megtudunk Misi családjáról is. Válaszolj röviden az erre vonatkozó kérdésekre!

a) Mióta lakik Nyilas Bertalan és családja abban a faluban, ahol most élnek? Miért kellett ide költözniük? _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) Hogyan hívják Misi édesanyját a rokonok? Hogyan hívták az asszonyt otthon?
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
c) Említs egy esetet, ami Misi szerint a rokonok hálátlanságát fejezi ki!
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tizedik fejezet

Számozd meg, milyen sorrendben olvastál a regény Tizedik fejezetében az alábbi eseményekről!

__ Szikszay bácsi elpanaszolta Törökéknek, milyen módon vádolták meg, és küldték el a városházáról.
__ Misi arról ábrándozott, mit csinálna a pénzzel, ha gazdag lenne. Ezután az otthoni emlékei jutottak az eszébe, és a szüleiről álmodozott.
__ Misi összetalálkozott Török Jánossal, aki egy táskát bízott rá, majd a férfi bement szülei házába, hogy elköszönjön tőlük.
__ A kisfiú megpillantotta Bella kisasszonyt a pályaudvar várótermében.
__ Négy órakor Misi elment Orczyékhoz, ahol megtudta, hogy már felvették a nyereményt.
__ Misinek pénzesutalványa érkezett, ő azonban a kapott egy forintot kipótolta, és kettőt küldött haza a szüleinek.
__ Doroghyéknál Misi elmondta, hogy látta Bella kisasszonyt a vasútállomáson, az első osztályú váróteremben. Ezután Viola a lány búcsúlevelét is megtalálta.
__ Misi elment a színházba, de félt, hogy kizárják a kollégiumból, ezért az első felvonás után megszökött a színházból, és hazaszaladt.

Tizenegyedik fejezet

Válaszolj a kérdésekre a megfelelő szó aláhúzásával!

a) Mennyi pénzt talált Misi a zsebében?
egy forintot ötven forintot tíz forintot
b) Ki tehette a pénzt a zsebébe?
Pósalaky úr Török János Doroghy Bella
c) Misi elhatározta, hogy nem fogja visszaadni a pénzt. Négy forintért hazautazik
karácsonyra, a többin pedig vásárol magának valamit. Mit akart venni?
egy új könyvet bicskát cipőt
d) Ki mondta a következő szavakat?: „Szervusz, lesz valami, meglesz a pénz!”
Gimesi Orczy Sándor Mihály
e) A kollégium igazgatója szerint mi az egyedül sürgős az életben?
a tisztesség az igazság a tudás
f) Kinek a feljelentése miatt volt a rendőr a kollégiumban?
Pósalaky úr Orczy apja Doroghy Viola
g) Mennyi idő telt el Misi első kihallgatása és aközött, hogy Pósalaky úr megbízta a fiút a lutri
megvásárlásával?
egy hét tizenöt nap egy hónap
h) Misit másnap újból hívatják az igazgatóhoz. Ki volt ekkor a „vín baka” irodájában?
Doroghy Viola Török János Doroghy Bella
i) Melyik szót ejtette ki az igazgató többször is Misi dorgálása közben?
pereputty pesztra peniperda
j) Hová kellett István bácsinak bezárnia Misit az igazgató úr utasítására?
a coetusba a karcerbe a plébániára
k) Melyik szót (szavakat) mondta Misi többször is a nagybátyjának?
Beteg vagyok. Bántanak. Haza szeretnék menni.

2. Igazak-e vagy hamisak az állítások? Jelöld I vagy H betűvel! (Csak akkor fogadd el az
állítást, ha minden eleme igaz!)
__ A tanári törvényszék hét vagy nyolc tanárból állt. A kisdiák ismerte őket látásból, de nem
tanította őt a tanárok közül egy sem.
__ Misi azt hazudta, hogy a Török Jánostól kapott tíz forintot már visszaküldte Török
bácsinak.
__ Misinek a tanári törvényszék négy kérdéscsoportjára kellett válaszolnia. Az első
kérdéscsoport az volt, miként bízták meg azzal, hogy Pósalaky úrnak egy forintot tegyen a
lutrira, mikor tette meg, „hol s kinél, és milyen számok voltak azok, s mi történt a
reskontóval”.
__ Még azt is a Misi szemére vetették, hogy megette a cipőkenőcsöt, pedig azt Böszörményi
tette.

Tizenkettedik fejezet

Elevenítsd fel, mely idegen szavakkal találkoztál a regény elolvasása során, majd húzd alá a kérdésekre adott helyes választ Segítségképpen megadjuk az oldalszámot is, ahol a szó előfordul a műben. (Az oldalszámokat a regény tizennegyedik kiadása szerint adtuk meg, mely a Móra Ferenc Könyvkiadó gondozásában jelent meg Budapesten, 1976-ban.)

Mi a coetus? (5. oldal)
1. a körző hegye 2. a lutri szelvénye 3. diákok lakószobája a kollégiumban
Mivel játsszák a longamétát? (14. oldal)
1. korcsolyával 2. labdával 3. sakkfigurákkal
Minek egy szakasza a diligencia? (22. oldal)
1. egy fogalmazásnak, történetnek 2. egy versnek 3. a tanévnek, a szorgalmi időnek
Mi a brúgó? (26. oldal)
1. kenyér, barna cipó 2. savanyú tej 3. köleskása
Milyen tanuló az, aki eminens? (70. oldal)
1. végzős, utolsó éves 2. évismétlő, bukott 3. kitűnő, első
Mit csinál az, aki megapprehendál? (225. oldal)
1. fát rak a tűzre 2. megfázik, köhög 3. duzzog, neheztel, megsértődik

Misi ismerősei évekkel később az alábbiak szerint emlékeztek vissza a debreceni kisdiákra.
Írd le, kik lehettek a megszólalók!

a) Egyszer meghívtam a lakásunkba, a Kossuth utcába. Elárulta anyukámnak, hogy egy fiú
földhöz vágott. Kicsit illetlenül és idegesen viselkedett, láttam, hogy kényelmetlenül érzi
magát. _______________________________________

b) Már nem kínzom a legyeket, talán benőtt a fejem lágya. Latinból és számtanból annyit
tudok, amennyit megtanított velem. Most Pesten tanulok, talán tényleg visszaszerezhetem
családom tekintélyét. Bizony elkelne néha a régi tanítóm segítsége!
_______________________________________

c) A látásom semmit nem javult. Sajnálom, hogy nem jön többet, jól olvasott a fiú. Biztosan
sejti, hogy nem haragszom rá. Már elfáradtam, hagyjunk holnapra is a beszédből!
___________________________________

d) Azóta sem találom a késemet. Talán ő tette el? Nem hiszem, jószívű és becsületes fiú volt.
Egyszer odaadta nekem a kárminját. Pakkot is kapott valamikor, de büdös és csóró pakk
volt. ___________________________________

e) Szóltak? Mit akarnak?... Neanderthal … azt is tudta. Eszes gyerek volt. Neanderthalt is
tudta. Mi van vele? ___________________________________

Bocsi hogy csak így tudtam beiilesszteni:(
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
légy, jó, mindhalálig, segítség, kérdések, irodalom
0
Általános iskola / Irodalom

Válaszok

18
1. a) Mi van a fiókban?
B Csokonai életéről szóló könyv
D A Történelmi Arcképcsarnok egy füzete
E Jegyzetek "Csittvári Krónika" (Misi nevezi így) (egy bőrkötéses könyv borítójából és lapokból készített napló)
F Kármin színű festék
G néhány rajzlap
1

b) Írd a megállapítások mellé az a) feladatban aláhúzott tárgyak betűjelét! (Egy-egy betűt több helyre is írhatsz.)
· Harmathy fűszerkereskedő és antikvárius boltjából vette: __B A Csokonai életéről szóló könyv
· „Nem az volt, aminek ő gondolta”, de erélyesen ráírta a nevét, hogy „Nyilas Mihály 1892”: __ B Csokonai könyve (azt hitte, hogy verseskötet, de életrajz volt.
· Erre már nemcsak a nevét és az évszámot írta rá, hanem a Debrecen szót is: __E A saját magának készített naplója, amit "Csittvári Krónikának" nevezett el.
· Pergamen kötésű volt, korábbi szállásadóitól, Törökéktől csente el: __E Bőrkötéses latin szövegű könyv, amiből kitépte a lapokat és 50 ív lappal beköttette magának naplónak.
· Az egyik osztálytársától vette öt krajcárért, a fiú a pénzen két almát és egy zsemlét vett: __D A Történelmi Arcképcsarnok egyik füzetét Kelementől vette
· Jókai egyik regényében így hívják a debreceni diákok titkos feljegyzéseit: __E Csittvári Krónikák Jókai Mór És mégis mozog a föld című művének egyik fejezetcíme
· Öt krajcárért vette Pongrácnál, kiváló portéka volt: __F Kármin színű festéket Pongrácznál vette
1

2. Számozással állítsd sorba az Első fejezetben elbeszélt eseményeket!

_3_ A kisdiák elindult a füvészkertbe, hogy ott tanulja meg a latint.
_2_ Böszörményi kármin festéket kunyerált Nyilas Misitől.
_1_ Misi csalódottan vette észre, hogy a könyvben nem versek voltak, hanem „valami
fecsegés” Csokonai életéről.
_5_ A vacsora nagyon ízlett neki, szerette a köleskását tejben, sok cukorral.
_4_ Csak a coetusban (a kollégiumi lakószobában) vette észre, hogy a füvészkertben
maradt a kalapja.
1

3. Kikre ismersz az idézetekből, kik mondták a következő szavakat? Írd a számokat a megfelelő helyekre! (Egy számot több helyre is írhatsz.)
1. Gimesi 2. Nyilas Misi 3. igazgató 4. Nagy úr 5. Böszörményi

a) „Baráték, ha én eccer pízt kapok hazulrul […], akkor én veszek hat darab festéket. Nem is hatot, tízet. _5_
b) „a Péterfia utcában lakik, […] nagyon vakmerő, a fejével szokott verekedni”_1_
c) „nemigen ügyes a labdakapásban, hogy súlyosabb kifejezést ne használjunk”_2_
d) „úgy tud ordítani, mint az oroszlán, […] vín baka”_3_
e) „nyolcadgimnazista volt, […] kis törpe”_4_
f) „Az öccsét már Patakra vitték, s őt is az a veszedelem fenyegette”. _2_
1

Húzd alá azokat a mondatokat, amelyekről a regény Második fejezetében
olvastál! (vagy színezd át)

a) Misi pakkot kapott otthonról, de a kisfiú alig evett belőle, mert a szobatársai még
a benne lévő cipőkenőcsöt is felfalták.
b) Miután Böszörményi bicskája beleesett Misi ládájába, a fiú elrejtette azt a láda titkos
fiókjába.
c) Nagy úr felajánlotta Nyilasnak, hogy vállalja el helyette a felolvasást egy vak úrnál.
1

A regényből idézek részleteket. Válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!
a) „A másik kettőn nem is száradt rajta semmi, mert mindig egy bűnbak kell a világnak, a legfeltűnőbb valaki, s a kisebbek elsikkadnak, eltűnnek, hogy arra az egyre járjon a rúd, támadás és harag és nevetség”.
Nevezd meg, ki lett a bűnbak! ______Böszörményi_____________________________________
Írd le a „másik kettő” nevét is! ___Andrási és Tök Marci_______________________________________
b) „Mintha kimeszelték volna – szólt a szobafőnök úr –, menjen az orvoshoz.”
Írd le, mi nyugtalanította valójában Misit! ____________________________
___Félt, hogy megtalálják a ládája titkos fiókjában Böszörményi kését.________________________________________________________________
Miként „oldotta meg” a fiú nyugtalanságát a nagy tölgyfa szemétláda? _____
___A szemetesláda és a fal közül nem lehetett kivenni a kést. Örökre ott marad.________________________________________________________________
c) „Csak egy dolog a fontos, mindig pont ötkor kell kezdeni, s pont hatkor abbahagyni; az öregúr nagyon pontos ember. Egy hónapban három forint!”
Ki olvasott fel korábban az öregúrnak, miért adta át Misinek a feladatot?
______Nagy Úr, mert már sok a tanulnivalója______________________________________________________________
Írd le, mit tudtál még meg a Második fejezetből az öregúrról!
_____Az öregúr vak és nagyon szereti a pontosságot, minden nap fizet tíz krajcárt a felolvasásért._______________________________________________________________
Miként fogadta Misi a hírt, hogy ő is kenyérkereső ember lesz?
__Tele lett a szeme könnyel a meghatottságtól, olyan izgatott lett és büszke volt magára, hogy elbűjt kisírni magát.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1

Döntsd el, hogy igazak-e (I) vagy hamisak (H) az állítások!
a) Pósalaky úr már nagyon idős ember volt, igazi aggastyán. _H_
b) Misi nagyon szorgalmas akart lenni, ezért tíz perccel korábban érkezett a felolvasásra. _H_ (fél órával ment hamarabb)
c) Szinte nem is lehetett észrevenni, hogy Pósalaky úr nem látott, csak a homlokán lévő
félkör alakú zöld selyemkendő utalt erre. _H_ (zöld selyem ellenző volt a homlokán)
d) Ha valamelyik cikket nem akarta hallani az öregúr, akkor azt mondta: „Lapozzunk!”. _H_ ( Azt mondja, hogy Ugorgyunk!)
e) A felolvasásért óránként tíz krajcár volt a fizetség. _I_
f) Misiék öten voltak testvérek, mindegyik gyermek fiú volt. _I_
1

Tanulságos és emlékezetes volt a kisfiú számára osztálytársánál, Orczyéknál tett látogatása.

a) Egészítsd ki a hiányos mondatokat a regény szövege alapján! (Segítenek a zárójelben feltüntetett kérdések is.)

Orczyék a __Kossuth________________(Melyik?) utcában laktak, a színház épülete mellett. Misiről már _____Orczy Mamája mondta, hogy Gyéres tanár úr_is beszélt róla____________________________ (Ki?) is beszélt Orczy apjának, ezért úgy határoztak, feltétlenül meghívják a kis Nyilast. Misi félve lépett be a házba, majd felment a nagy, vasrácsos korlátú lépcsőn. Már azon is nagyon meglepődött, hogy a nagy, fehér ajtónak nem volt _______kilincse_______________ (Mije?). Odabent négy ajtót látott, azt sem tudta, merre menjen. De az is zavarta, hogy Orczyt _______Bébucinak_______________ (Hogyan?) szólították.

b) Sorolj fel még legalább három dolgot, ami zavarta Misit Orczyéknál!
__Bosszantotta, ahogy a cseléd beszélt vele._______________________________________________________________
__Zavarta, hogy Orczy a sajátjaként mutatta be a szobát._______________________________________________________________
__Zavarta, hogy Orczynak megjelent nyomtatásban az írása_______________________________________________________________

Zavarta, hogy Orczynak megvolt az összes történelem füzete
1

Számozással állítsd sorba a Negyedik fejezetben elbeszélt eseményeket!

_3_ Gyéres tanár úr megkérdezte Misitől, hogy elvállalná-e a Doroghy gyerek tanítását.
_2_ Misi a délutánt Gimesiéknél töltötte, akinek a nagymamája nem szerette, ha a két fiú –
noha csak játékból – birkózik egymással.
_1_ Pósalaky úr pénzt adott Misinek, hogy az álma alapján megfejtett számokat tegye meg a
kislutrira.
_5_ Misi visszagondolt arra, hogy az elemiben mindig ő volt a leckéztető.
_4_ Énekórán a kisfiú arra gondolt, hogy neki nincs jó hallása, de az édesanyjának és az
édesapjának gyönyörű hangja van.
1

Válaszolj a kérdésekre a megfelelő szavak aláhúzásával!

a) Ki fejtette meg Pósalaky úr álmát? a takarítóné
b) Kinek beszélt Misi először a lutriról? Sándor Mihálynak
c) Mi volt az énektanár neve? Csoknyai
d) Hová ment Misi Gimesiéktől? Pósalaky úrhoz
1

Írd a nevek után a hozzájuk kapcsolódó megállapítások, idézetek betűjelét!
Doroghy, a családfő: __f)______________ Doroghyné, a felesége: __h)_________________
Doroghy Viola: _d)__j)___l)______________ Doroghy Bella: _a)_c)__e)_____________________ Doroghy Ilike: _g)_i)___________________ Doroghy Sanyi: _b)__k)_____________________

a) Egy alkalommal azt mondta, hogy Sanyikánál butább gyereket ő még nem látott.
b) Latinórán nem figyelt, inkább négy legyet cérnával összekötött, hogy barázdát húzasson
velük a tintacseppen.
c) „Nagy haja volt, sötétbarna […] gyönyörű szép lány volt. Fekete bogárszeme volt, s az úgy
csillogott, mintha külön világított volna, az arca piros volt, de azért gyenge fehér a
széleken, s amikor szólt, roppant sok porcelánfehér fog volt a szájában. Ez volt rajta a
legfeltűnőbb”.
d) Ő mondta a következő szavakat: „Ennek kell tanulni!... ez fiú... Ennek cél a tanulás!...
Ennek állása lesz, s kenyeret fog keresni és jövőt...”.
e) A Dóczyba járt, elmondása szerint mindent tudott, pedig sose nézett bele a könyvbe.
f) Olyan volt, mint egy hős a Történelmi Arcképcsarnokból. „Kivált itt, Debrecenben, a kis
köpcös emberek jókedvű, mosolygó, pedrett bajszú országában.”
g) Ő volt a három lány közül a legkisebb. Mindig vihogott, ami nagyon idegesítette Misit.
h) Sokat betegeskedett, „olyan sápadt volt, mint a vászon, s iszonyúan sovány”.
i) Olyan „tizenhárom éves, hirtelenpiros arcú, kis fekete lány volt”.
j) Vénlány volt,„tiszta feketébe öltözött […], mint egy fúria”[1].
k) „A tornában ugyan feljebb állott vagy tízzel őnála, de azért nem látszott nagyobbnak, mert
olyan szerényen összehúzta magát, hogy senki se vegye észre, hogy a világon van: ennek
köszönhette, hogy átcsúszott az első osztályból a másodikba.”
l) Sanyika neki árulta be Bellát, a lány ugyanis hatvan krajcárért japán legyezőt vásárolt.
1

1. Válaszolj röviden a kérdésekre!

a) Ha hétfő reggelenként Gyéres tanár úr nem érkezett meg időben az első órára, a gyerekek őrszemet állítottak. Kik voltak a megismert fejezetben az őrszemek? __Orczy_________________
__Nyilas Misi________________________________

b) Magyarázd meg, mi az a Simonyi-gát! ___Péterfia végén lévő villasornál Simonyi óbester által ültetettt 300 fából álló fasor._______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

c) Mit jelent a kápsálnak kifejezés? _____gyűjtenek (koldulnak)_________________________________________

d) A latindolgozatára tizennégy tanuló kapott elégtelen osztályzatot. Milyen érdemjegyet kapott Nyilas Misi? __1-es (Az övé lett a legjobb.)_________________________

e) Írd le, mi volt az előneve Török Jánosnak! __Edelényi____________________

f) Másold le, mit válaszolt Török János levelére Bella kisasszony! ___Sehogyse szívesen!___________________
________________________________________

g) Írd le, mely számokat tette meg Misi a lutrira! ___85, 73, 39, 45, 22_________________________________

h) Jegyezd le, mely számokat húzták ki! _17, 85, 39, 73, 45___________________________ Karikázd be
közülük azokat, amelyeket a fiú is megtett a lutrira!
1

Igazak-e vagy hamisak az állítások? Jelöld I vagy H betűvel! (Csak akkor fogadd el az
állítást, ha minden eleme igaz!)

__I__ Misi földrajzórán felelés közben csak egyetlen szót tudott kimondani: Neanderthal
nevét, ahol a híres őskori leletet megtalálták. Mégis jó jegyet, egyest kapott a feleletére
Názó tanár úrtól.
__H__ Szüts Istók, a tornatanár majdnem megütötte Misit, amikor a kisdiák nem tudta
átugrani a bakot.
__H__ Orczy és Gimesi hamar felismerték, mi is valójában Misi baja: nem találja a reskontót,
pedig a lutrin megtett öt szám közül hármat kihúztak.
__H__ Misi, Orczy és Gimesi titkos szövetséget kötött, valamint a fiúk egy alapszabályzatot is
megfogalmaztak.


Tegyél egy + jelet azokhoz az eseményekhez, amelyekről a Hetedik fejezetben olvastál! Ha nem tettél + jelet, akkor írd le annak a fejezetnek a számát, amelyikben történtek az események!

a) A Doroghy család egyetlen reménysége a lusta és buta Sanyika volt, akitől édesapja és három nővére azt várta, hogy visszaszerzi a család egykori hírnevét. _______V.____________
b) Misi ellátogatott régi szállásadóihoz, Törökékhez, és eldicsekedett azzal, hogy már tanítványa is van. _______V.____________
c) A földrajzóra utáni verekedésnek Báthori tanár úr határozott fellépése vetett véget. A tanár energiája a gyerekeket is megnyugtatta. _________+__________
d) Misit nagyon meghatotta, hogy Orczy és Gimesi milyen jók hozzá, még meg is verekedtek érte. ________+___________
e) Misi ellátogatott Orczyékhoz, az osztálytársánál azonban sokszor nagyon kellemetlenül érezte magát. _____III.______________
1

a) Levélírás közben Misi hazagondolt az övéire, a fiú érzéseiből sokat megtudhattunk a családjáról is.
A „nagyanyát […] az ő apja döntötte nyomorúságba, mikor elárverezték miatta otthon a birtokot egy rossz spekuláció miatt”.
Hogyan kedveztek ezért a nagymamának? (Gondolj arra is, hogy mit vehetett meg magának!) ___vehetett magának 1 kiló kávét és húst___________________ ______
___________________________________________________________________
Az „édesanyja, akinek dolgozni kell az egész családra, pedig vékony, gyenge, szomorú kis teste nem dologra való, csak a nyomorúság kényszeríti rá, hogy dolgozzon”. Írd le, mit tudtál még meg az édesanyáról! ___Szeretne olvasni és tanulni, de sokat dolgozik a háztartásban és varr másoknak is. Jókat szeretne enni és pihenni, de mindig övé a legrosszabb falat.____________________________________
___________________________________________________________________

Már eddig is tudtuk, hogy Misi édesapja ács volt, most a nevét is megismertük: Nyilas Bertalannak hívták. Jegyezd le, mit tudtál még meg a fejezetből az édesapáról! _____
_Egész télen szántalpat faragott.__________________________________________________________________


Misi édesanyjának a testvére, András gépészkovács volt, „nagyon derék, jó ember, okos ember, szépen tud beszélni, mindig mintha prédikálna”. Írd le, milyen információkat szereztél még a nagybácsiról! _________________________________
_Nem dolgozott, csak olvasgatott egész nap, nem segített a csalásnak és válogatott az ételekben, nem evett meg akármit.____________________________________________________________________
1

1. Fejezd be a mondatokat az olvasottaknak megfelelően!

a) Misi azért gyűrte össze a füzetből kitépett lapot, nehogy __Bella el tudja olvasni a versét.__________________________
___________________________________________________________________________
b) Bella azért nem tudott elmenni a nagynénjéhez, Petky hercegnéhez, mert __nem volt megfelelő ruhája.____________
___________________________________________________________________________
c) Pósalaky úrnak a kérdésére, hogy melyik város lutrijára tette meg Misi a számokat, a fiú nem mondott igazat. Ugyanis azt válaszolta, hogy ______a budapestire._____________________________
___________________________________________________________________________
d) Szokása szerint Misi hat órakor befejezte a felolvasást, és visszaindult a kollégiumba. A Nagytemplom felé haladva két alakot látott, akik nem mások voltak, mint ___Doroghy Bella kisasszony és Török János.____________
_______________________________________
e) Misit nagyon elszomorította a tudat, hogy édesapja minden vagyonát csupán hatszáz forintért árverezték el, a reskontóra pedig __legalább ezer forintot kaphatna.________________________________________
____________________________________________________
f) Hamar eltelt az egy hónap, Misi meg is kapta a fizetségét Violától, amely __2 ezüst forintos volt.____________
_____________


2. A fejezetből sokat megtudunk Misi családjáról is. Válaszolj röviden az erre vonatkozó kérdésekre!

a) Mióta lakik Nyilas Bertalan és családja abban a faluban, ahol most élnek? Miért kellett ide költözniük? ___3 éve költöztek oda, mert egy gép felrobbant és ezért elárverezték az összes földjüket és a két házukat.____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) Hogyan hívják Misi édesanyját a rokonok? Hogyan hívták az asszonyt otthon?
__A rokonok Borcsának hívják, de otthon Borczának vagy Borikának.______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
c) Említs egy esetet, ami Misi szerint a rokonok hálátlanságát fejezi ki!
___Édesapját béresnek, édesanyját súrolóasszonynak akarták befogni és nem akartak nekik fizetni a munkáért._____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1

Számozd meg, milyen sorrendben olvastál a regény Tizedik fejezetében az alábbi eseményekről!

_2_ Szikszay bácsi elpanaszolta Törökéknek, milyen módon vádolták meg, és küldték el a városházáról.
_1_ Misi arról ábrándozott, mit csinálna a pénzzel, ha gazdag lenne. Ezután az otthoni emlékei jutottak az eszébe, és a szüleiről álmodozott.
_3_ Misi összetalálkozott Török Jánossal, aki egy táskát bízott rá, majd a férfi bement szülei házába, hogy elköszönjön tőlük.
_5_ A kisfiú megpillantotta Bella kisasszonyt a pályaudvar várótermében.
_6_ Négy órakor Misi elment Orczyékhoz, ahol megtudta, hogy már felvették a nyereményt.
_4_ Misinek pénzesutalványa érkezett, ő azonban a kapott egy forintot kipótolta, és kettőt küldött haza a szüleinek.
_7_ Doroghyéknál Misi elmondta, hogy látta Bella kisasszonyt a vasútállomáson, az első osztályú váróteremben. Ezután Viola a lány búcsúlevelét is megtalálta.
_8_ Misi elment a színházba, de félt, hogy kizárják a kollégiumból, ezért az első felvonás után megszökött a színházból, és hazaszaladt.
1

Válaszolj a kérdésekre a megfelelő szó aláhúzásával!

a) Mennyi pénzt talált Misi a zsebében? tíz forintot
b) Ki tehette a pénzt a zsebébe? Török János
c) Misi elhatározta, hogy nem fogja visszaadni a pénzt. Négy forintért hazautazik
karácsonyra, a többin pedig vásárol magának valamit. Mit akart venni? cipőt
d) Ki mondta a következő szavakat?: „Szervusz, lesz valami, meglesz a pénz!” Orczy
e) A kollégium igazgatója szerint mi az egyedül sürgős az életben? a tisztesség
f) Kinek a feljelentése miatt volt a rendőr a kollégiumban? Orczy apja
g) Mennyi idő telt el Misi első kihallgatása és aközött, hogy Pósalaky úr megbízta a fiút a lutri
megvásárlásával? egy hónap
h) Misit másnap újból hívatják az igazgatóhoz. Ki volt ekkor a „vín baka” irodájában? Doroghy Viola
i) Melyik szót ejtette ki az igazgató többször is Misi dorgálása közben? peniperda
j) Hová kellett István bácsinak bezárnia Misit az igazgató úr utasítására? a karcerbe
k) Melyik szót (szavakat) mondta Misi többször is a nagybátyjának? Bántanak.

2. Igazak-e vagy hamisak az állítások? Jelöld I vagy H betűvel! (Csak akkor fogadd el az
állítást, ha minden eleme igaz!)
_H_ A tanári törvényszék hét vagy nyolc tanárból állt. A kisdiák ismerte őket látásból, de nem
tanította őt a tanárok közül egy sem. (5 vagy 6 tanár volt.)
_H_ Misi azt hazudta, hogy a Török Jánostól kapott tíz forintot már visszaküldte Török
bácsinak. (nem hazudott, tényleg visszaküldte)
_I_ Misinek a tanári törvényszék négy kérdéscsoportjára kellett válaszolnia. Az első
kérdéscsoport az volt, miként bízták meg azzal, hogy Pósalaky úrnak egy forintot tegyen a
lutrira, mikor tette meg, „hol s kinél, és milyen számok voltak azok, s mi történt a
reskontóval”.
_I_ Még azt is a Misi szemére vetették, hogy megette a cipőkenőcsöt, pedig azt Böszörményi
tette.
1

Elevenítsd fel, mely idegen szavakkal találkoztál a regény elolvasása során, majd húzd alá a kérdésekre adott helyes választ Segítségképpen megadjuk az oldalszámot is, ahol a szó előfordul a műben. (Az oldalszámokat a regény tizennegyedik kiadása szerint adtuk meg, mely a Móra Ferenc Könyvkiadó gondozásában jelent meg Budapesten, 1976-ban.)

Mi a coetus? (5. oldal)
3. diákok lakószobája a kollégiumban
Mivel játsszák a longamétát? (14. oldal)
2. labdával
Minek egy szakasza a diligencia? (22. oldal)
3. a tanévnek, a szorgalmi időnek
Mi a brúgó? (26. oldal)
1. kenyér, barna cipó
Milyen tanuló az, aki eminens? (70. oldal)
3. kitűnő, első
Mit csinál az, aki megapprehendál? (225. oldal)
3. duzzog, neheztel, megsértődik

Misi ismerősei évekkel később az alábbiak szerint emlékeztek vissza a debreceni kisdiákra.
Írd le, kik lehettek a megszólalók!

a) Egyszer meghívtam a lakásunkba, a Kossuth utcába. Elárulta anyukámnak, hogy egy fiú
földhöz vágott. Kicsit illetlenül és idegesen viselkedett, láttam, hogy kényelmetlenül érzi
magát. ___Orczy____________________________________

b) Már nem kínzom a legyeket, talán benőtt a fejem lágya. Latinból és számtanból annyit
tudok, amennyit megtanított velem. Most Pesten tanulok, talán tényleg visszaszerezhetem
családom tekintélyét. Bizony elkelne néha a régi tanítóm segítsége!
______Doroghy Sanyi_________________________________

c) A látásom semmit nem javult. Sajnálom, hogy nem jön többet, jól olvasott a fiú. Biztosan
sejti, hogy nem haragszom rá. Már elfáradtam, hagyjunk holnapra is a beszédből!
_______Pósalaky bácsi____________________________

d) Azóta sem találom a késemet. Talán ő tette el? Nem hiszem, jószívű és becsületes fiú volt.
Egyszer odaadta nekem a kárminját. Pakkot is kapott valamikor, de büdös és csóró pakk
volt. _______Böszörményi____________________________

e) Szóltak? Mit akarnak?... Neanderthal … azt is tudta. Eszes gyerek volt. Neanderthalt is
tudta. Mi van vele? ________Öreg Názó___________________________
1