Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Töri forrás elemzés

29
23. A feladat a XIV. századi magyar gazdaságtörténethez kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
„Mivel azt akarjuk, hogy […] ezen mostani pénzünk egész országunkban változatlanul állandóan forgalomban maradjon, [...] határozván elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, minden egyes kapu után, amelyen egy megrakott szekér képes befordulni […] a kirovás megtörténte után tizenöt napon belül a kamara haszna címén tizennyolc dénárt a kamarák ispánjának a kezéhez kell
szolgáltatni.” (Királyi rendelet)
a) Hogy hívják a fenti törvényszövegben bevezetett új királyi jövedelmet?
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) A forrásban olvasható „kapu” jelképezett valamit. Mai fogalmaink szerint mi volt valójában az adó kivetésének alapja?
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) A forrásrészletben említett pénz az ezüstdénár. Melyik, ennél nagyobb értékű pénz bevezetésére került sor a korszakban?
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Melyik uralkodó vezette be a fenti intézkedéseket?
_____________________________________________________________________________________________________________________24. A feladat Károly Róbert gazdasági reformjaival kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

„Elrendeltük pedig, hogy a folyó évben forgalomban levő háromféle pénzünket, tudniillik a forintokat, garasokat és kisdénárokat mind a […] kamaraispán, mind a többi kamarások az egész országunkban egy és ugyanazon formában, súlyban, finomságban és értékben verjék, és azonképpen készítsék úgy, hogy ezen háromfajta dénáraink az egész országunkban egyformán és minden eltérés nélkül kerüljenek forgalomba és beváltásra. […]
Elrendeltük továbbá, hogy […] bármely megyének a dénárverői […] kamaránk ispánjának a fennhatósága alatt éljenek […].
Hasonlóképpen, ha az említett megyéknek vagy bányáknak a területén ezután új arany-, ezüst- vagy réz-, avagy bármiféle más ércbányát találnak és fedeznének fel, azt, illetve azokat, annak az esztendőnek az idejére, kamaránknak ugyanazon ispánja […] bányajövedelmeivel együtt tartsa üzemben.” (Károly Róbert oklevele, 1336)

a) Fogalmazza meg röviden, saját szavaival, mi volt a közvetlen célja az első bekezdésben szereplő intézkedésnek! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezzen meg a forrás alapján két tevékenységet, amelyeket a kamaraispán felügyelete alá rendelt az uralkodó! (Elemenként 0,5 pont.)
1.…………………………………………………; 2. …………………………………………………

c) Nevezze meg a forrásban említett pénzek közül azt, amelyik aranyból készült! (1 pont.)
A pénz megnevezése: …………………………………………………

d) Karikázza be az alábbi állítások közül annak a sorszámát, amelyik igaz Károly Róbertnek a forrásban említett intézkedéseire! Egyetlen sorszámot karikázzon be! (1 pont)

1. A pénzverés reformja hozzájárult a délvidéki bányászat fellendüléséhez.
2. A pénzverés reformja hozzájárult a kereskedelem fellendüléséhez.
3. A pénzverés reformja növelte az uralkodónak a pénzrontásból származó bevételét.
4. A pénzverés reformja érdekében Károly Róbert a korábban eladományozott földek visszavételével növelte a királyi birtokok nagyságát.26. A feladat IV. Béla uralkodásával kapcsolatos. (K/4)
Állapítsa meg, mely társadalmi csoportokhoz köthetőek a források! A felsorolt társadalmi csoportok közül válasszon! Írja a megfelelő társadalmi csoport sorszámát a forrás után található vonalra! Két társadalmi csoport kimarad. (Elemenként 1 pont.)

Társadalmi csoportok: 1. bárók 2. földműves hospesek 3. kunok 4. székelyek 5. várnépek 6. városi polgárok

a) „Ha egyházuk megüresedett, akkor szabadon választhassák meg plébánosukat. […] A helység elöljárójának azt választhatják meg, akit akarnak. […] A leereszkedő és a felfelé tartó, árukkal és szekerekkel megrakott hajók és révhajók kössenek ki náluk, és legyen nekik, miként azelőtt volt, napi piacuk.” (IV. Béla oklevele, 1244) _____

b) „A királyi udvarhoz híveket annál bőségesebb jutalomban kell részesíteni, minél inkább kitűnnek mások közül állhatatos ragaszkodásukkal és szolgálatukkal. Ezért […] Pál, udvarunk főbírája, zalai ispán […] országunk előkelői és főemberei közé tartozzék.” (IV. Béla oklevele, 1249) _____

c) „Befogadtuk [őket] is országunkba, és […] ma már pogányokkal védjük királyságunkat. Továbbá, a keresztény hit védelmére, elsőszülött fiunkkal egy [közülük való] nőt házasítottunk össze, hogy ezáltal a nagyobb bajt elkerüljük, és valami módot találjunk, amivel őket a keresztség felvételére késztessük.” (IV. Béla levele a pápához, 1254) _____

d) „A királyok kiválóságára tartozik […], hogy dicsőségük a nép sokaságától bőségesebben gyarapodik. Innen van, hogy akarjuk, jelen levelünk tartalmánál fogva mindenki számára ismertté váljék, hogy mi […] vendégeinknek, […] ilyen szabadságot engedélyeztünk és rendeltünk: egy-egy telek után évenként három pondust tartozzanak fizetni. [...]” (IV. Béla oklevele, 1264) _____


Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
.
0
Középiskola / Történelem

Válaszok

1
Ezt én is megirtam ha megtalálom befényképezem ha kell még
0