Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Segítség nektek.

2054
Ha azt a feladatot kapod, hogy Szent Péter Esernyője ( Mikszáth Kálmán ) " olvasónapló " és 4 heted van rá SEHOL nincs válasz a könyvön kívül. ide most bemásolom nektek " ez a válasz akinek kell/fontos aranyat ér.


MIKSZÁTH KÁLMÁN

MIKSZÁTH KÁLMÁN: SZENT PÉTER ESERNYŐJE

Viszik a kis Veronkát
1. Érződik a gyász a regény első mondatában. Kecskét és libát emleget. Komikus hatást kelt, mert azt írja, hogy egy hétig kellett volna még hizlalni a libát.
2. A káplán szó felszentelt papot jelent. Tótországban volt káplán a meghalt tanítóné fia. A szlovákokat hívták régen tótnak, a “Tótország” kifejezés Szlovákiát jelent.
3. Billeghi Máté és Koczka Ferenc Besztercebányára viszik eladni a búzájukat, ez ad alkalmat arra, hogy Veronkát Glogovára vigyék. Erre Nagy Mihály, a bíró adott parancsot. Istenhez hasonlítja az ő bölcsességét az író.

Glogova régen
4. Glogova sovány, kietlen vidék, kopár hegyek között fekszik egy szűk völgyben meglapulva, a talaja agyagos és terméketlen, csak bizonyos növényeket lehet benne termeszteni, például zabot és krumplit. Tele van a föld belseje kövekkel, csúnya repedésekkel, árkok hasogatják meg, amiknek a szélein árvalányhaj teng. Rossz az út, kevés ember van. Rossz lehetett itt káplánnak lenni, mert nem számíthatott sok bevételre.
5. Alacsony, ütött-kopott házacska volt az iskola, természetesen zsúppal fedve. A templom szerény zsindellyel fedett épület volt, torony már nem jutott rá, egy harangláb helyettesítette lent. A zsindely fából készül, a zsúp szalmából.
6. Meghalt a pap és hagyatékát vették fel a szolgálóbíróval 1863-ban.

Az új pap Glogován
7. Visztula nevű kutyát és szegényes, düledező parókiát örökölt az új pap a plébánostól. Bélyi János ez a fiatal glogovai pap.
8. Bevételt remélhet: párbérből, stólából, keresztlevél kivételéből, temetésből; adományból: zlevkából, termésből (burgonya, rozs). Rákérdez a helybélieknél: hány lélek van a faluban, mennyi a stóla, mennyi esküvés van évenként, mennyi a haláleset, mennyi földje van a parókiának.
9. Annyi föld jár a papnak, amennyit csak parancsol. Kevesli. Azért olyan bőkezűek a falubeliek, mert a fele határ mindig gazdátlanul áll, persze a rosszabbik fele, amelyik senkinek sem kell.
10. Billeghi Máté a paphoz fuvarozza Veronkát és egy libát.
“A liba úgy vigyázott rá, mintha valami pesztonka lenne, kergetvén el mellőle izgő-mozgó nyakával jobbról-balról a legyeket, amelyek szívesen szálltak a leányka piros szájacskájára, mint a mézre. A pap halott anyja hangját hallja, aki azt mondja: “Neveld a gyermeket!”. Azért van megdöbbenve, mert senki sem értesítette, hogy meghalt az anyja.
11. Anyjára emlékezteti húga arca a papot. Azért esik kétségbe, mert nem tudja, hogy miből fogja felnevelni, mert még magának sincs mit ennie.

Az esernyő és Szent Péter
12. A gyereket az esztehaj alatt hagyta, hatalmas vihar támadt, de az esernyő alatt nem lett vizes a kislány.
13. “A gyermek a kosárban ült, és a lúd az udvarban szaladgált, s az eső zuhogott egyre, zuhogott az eszterhaj alá is, patakokban folyt ott is az esővíz, de a gyermek szárazon maradt, sértetlenül, mert egy hatalmas, fakó, piros szövetű esernyő volt a kosár fölé borítva. Folt hátán folt volt már az esernyőn, az alján is már alig lehetett felismerni az apró virágos csíkot, mely köröskörül futott, régi időknek divatja szerint.” ( a nyele fából készült)
14. “Az öreg Adamecz Mátyásné, ki a mezőről menekült haza, lepedőt borítva a fejére, látta, hogy valami vörös gömbölyű éppen akkor ereszkedett alá az égből. Kővé változzon át mindjárt, ha nem úgy van, hogy a Szűz Mária maga eresztette le azt a szerszámot az árva védelmére ... Kvapka Pál azt mondja, hogy mikor a vihar kitörésekor a felhők ellen harangozott, amint egy picinyt hátrafordult, egy vén zsidóforma alakot látott cammogni az úton a parókia irányában, s annak a kezében volt az a piros, óriás vászontányér, melyet a tisztelendő úr a kosáron talált. “ (Szent Péterrre hasonlított, csak a kulcsok hiányoztak a kezéből)
15. Megnyílt Adameczné előtt a menny, hallotta énekelni az angyalokat, az unokáját is látta.
16. Adameczné a kislány gondviselője, dajkája lett. Haza is szaladt a fazekaiért.
17. Gongoly Mihályné temetésén veszi hasznát a pap az esernyőnek, mert esett az eső. Azért lett jelképes, mert azt hitték, hogy Szent Péter hozta.
18. Nem látták korábban a glogovaiak az esernyőt, mert azt sem tudták, hogy mit jelent az a szó, hogy esernyő. Srankóné is azt mondta, hogy azt a pirosat kéri. A pap úgy magyarázza el Kvapka Pálnak, hogy egy nagy vászonkarika-forma, amit a kis húga kosara felett találtak.
19. Az Srankóné kívánsága, hogy a férjét az esernyő alatt temesssék el, és először tíz forintot ajánl fel érte, majd később azt mondja, hogy bármennyi pénzt megad érte.
20. Az erősíti meg az esernyő legendáját, hogy amikor összetört a koporsó, és Srankó János “meglátta” az esernyőt, akkor felébredt. Azzal teszi komikussá az esetet Mikszáth, hogy amikor felkelt a koporsóból Srankó, akkor rögtön enni és inni kért.
21. Az ilyen szent tisztelettel övezett tárgyakat ereklyének nevezik az egyházi nyelvben.

A tapintatlan Gregorics
22. Besztercebánya a történet új helyszíne. Haláppal és Glogovával ismerkedtünk meg eddig.
23. Az a közös a kis Veronka és Gregorics Pál születési idejében, hogy mindketten apjuk halála után születtek. Nem fogadják szeretettel Gregorics Pál váratlan érkezését a testvérei, mert akkor több felé oszlik a hagyaték.
24. Vádakat hoz fel Gregorics ellen a környezte: kolosszális tékozló; knikker; pökhendi, tapintatlan ember; krakéler; poltron; földterhe; vért köp. Nincs igazük, mert ha javít rajta, akkor is kritizálják.
25. Kémkedésre használja szabadságharc idején Gregorics az esernyőjét, a nyele üreges.
26. Egy fia születik Gregoricsnak Vibra Annától. A gyereg neve: Vibra Gyuri. (Nem anyakönyvezték, mert így kidrült volna a titok.)
27. Nem adoptálta Gregorics a kis Gyurit, mert félt hogy testvérei megölik azért, mert a gyerek örökli majd a vagyont.
28. Gregoricsot megijeszti Gyuri betegsége, mert félt, hogy az örökség miat megmérgezték.
29. Gyuri először bácsikának, majd apabácsikának szólítja Gregoricsot, mert megbeszélte vele.

30. Gregorics azt a látszatot kelti, mintha nem szeretné a kisfiút, hogy ne bántsák és nehogy megöljék.
31. Gregorics eladja az ingatlanait, hogy Gyurit iskoláztathassa és felnevelhesse, de az igazi célja az, hogy bankba tegye az összes pénzét. Elhiteti a testvéreivel, hogy csehországi birtokot vett.
32. Szegedet nevezik “Mátyás városának”.
33. Szegeden beleesik a folyóvízbe az ernyő. Azt sejthetjük meg, hogy Gregoricsnak nagyon sokat ér ez az esernyő, valami miatt fontos neki.
34. Fa volt a nyele. Piros, foltos, rongyos, apró virágos és csíkos a vászna. Kampója fából van.

Gregorics hagyatéka
35. Azért sürgönyöz, mert haldoklik. Gyurinak azért kellene hazaérnie, hogy tudjon vele halála előtt beszélni, és átadhassa az örökséget.
36. Közben a kőművesekkel befalaztat Gyuri házába egy üstöt. Próbálja magát életben tartani tülökkel, Ancsura simogatásával, az esernyővel, megállíttatja az órát, bort iszik.
37. Gyuri kedvenc étele a mákos csík mézzel.
38. Azért okoz meglepetést a végrendelet, mert vagyonának csak kis részéről rendelkezik. A családjára nem hagyott semmit.
39. Gregorics egy üstöt vásárolt a halála előtt, és a testvérei arra gyanakodnak, hogy abban van a pénz. Tudta Gregorics, hogy fény derül a befalazásra.
40. Gregorics Gáspár 250 forintot fizetett az információért Prepelicza Andrásnak.
41. A Gregorics Boldizsár és Gáspár meg akarják venni a Libanont, mindig rálicitálnak egymásra, de aztán közösen veszik meg 15000 forintért.

Remélem segítségül szolgál.
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
1
Általános iskola / Irodalom

Válaszok

2
úristen ezt kerestem mindenhol köszi
0

Szívesen!
0