Keresés


Toplista

Toplista
  • betöltés...

Magántanár kereső

Ha szívesen korrepetálnál, hozd létre magántanár profilodat itt.
Ha diák vagy és korrepetálásra van szükséged, akkor regisztrálj be és írd meg itt, hogy milyen tantárgyban!

Abszolutizmus

782
francia abszolutizmus :D
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
0
Középiskola / Történelem

Válaszok

3
Ha az a kérdés, hogy mit jelent, akkor ez a szöveg elmondja neked:

A francia abszolutizmus

A 17. századi Franciaország igazi nagyságát nem az öntelt, de átlagos képességű Napkirálynak köszönhette, hanem annak a szakképzett hivatalnokgárdának, mely Richelieu reformjai nyomán továbbra is ésszerű irányítója volt az országnak. A főhivatalnokok gyakran polgári származásúak voltak, de tevékenységükért nemességet kaptak ("taláros nemeseknek" is hívták őket, a hivatalnokok köpenye, vagyis talárja alapján). A született nemesek ("kard nemessége") mélységesen lenézték a talárosokat, akik nem hízelgéssel és intrikákkal, hanem munkával töltötték napjaikat a versailles-i kastély erre elkülönített szárnyaiban. A francia állam már a rendi önkormányzatot sem ismerte, az egyes tartományok élén a központ utasításait végrehajtó hivatalnokok, az ún. intendánsok álltak. A félszázezernyi királyi hivatalnok figyelme és irányítása az ország egész életére kiterjedt. A gazdaság fő irányítója szintén egy polgári származású főhivatalnok volt, Jean Baptiste Colbert. Ő dolgozta ki azt a gazdaságpolitikát, mely a bevételeket duplájára növelte, s amelyet merkantilizmusnak neveznek (merkantil: kereskedelmi, olaszul). Lényege, hogy a kereskedelemben sok árukivitelre, kevés behozatalra törekedett. A kivitel ellenértékének egy része így nem áru, hanem pénz, nemesfém lett, amit nagy mennyiségben halmozhatott fel. Mindezt Colbert úgy érte el, hogy támogatta a magán manufaktúrákat és állami pénzből sok újat is hozott létre. A külföldi iparcikkek behozatalát magas védővámokkal nehezítette, az áruimport helyett maguknak a külföldi iparosoknak a betelepítésén munkálkodott. Az egyes tartományok közötti belső vámokat viszont nagymértékben csökkentette, hogy ösztönözze az országon belüli kereskedelem növekedését. Mindennek hatására igen fejlett lett a francia ipar, elsősorban a textilipar (ez adta az ipari termelés 2/3-át), valamint a hadiipar, de gyorsan fejlődött a luxuscikkek (szőnyeg, porcelán, tükör, üveg, parfüm stb.) gyártása is. A kereskedelmi flotta hajóterét megnégyszerezte, növelte a gyarmatokat Észak-Amerikában (Louisiana a királyról kapta nevét), Indiában. Franciaország gazdasága így számos téren megelőzte Hollandiáét, de még elmaradt Angliáétól. Colbert gazdaságpolitikája a polgárságot békítette meg az abszolutizmussal, mert biztosította gyarapodását. Így volt miből fizetnie a nagy állami adókat. A francia nagyság másik támasza a szintén korszerűen és ésszerűen megszervezett hadsereg volt, mely a hatalmas bevételek felét emésztette föl. Tisztképző iskolát hoztak létre, itt jelent meg először az egyenruha és a kaszárnya. Ez már állandó, "szakképzett" és reguláris hadsereg volt, vagyis olyan haderő, amelyben a kiképzéstől a csatatéri vezényszavakig minden tevékenységet szigorú szabályzat (regula=szabályzat) határozott meg. A francia hadsereg lett a minta a többi európai hadsereg számára is. Létszáma a 17. század második felében négyszeresére, a flotta hajóállománya pedig tízszeresére nőtt. Az ország határai mentén hatalmas erődvárosok jöttek létre: ezek is mintául szolgáltak más országoknak. XIV. Lajos idején Franciaország, folyamatos háborúzások közben tovább növelte rendkívüli hatalmát és befolyását Európában. Határa mentén gazdag tartományokat, városokat hódított el a Német Birodalomtól és Spanyolországtól. A francia hegemónia éveire emlékeztetett a későbbi évszázadokban is, hogy a diplomácia nyelve ekkor lett a francia.
0

Itt van egy kép a felépítéséről, valamint egy prezentáció, ami egy vázlat is egyben. http://slideplayer.hu/slide/2647273/
0

Ez még hozzá kapcsolódhat ha kell. (Érettségi tételem)

FELVILÁGOSODÁS, FELVILÁGOSULT ABSZOLULTIZMUS


- Alapja a racionalizmus és az empinizmus.
- A világ jobbá tehető
- Hisz az emberi szabadság jogaiban
- TOLERANCIA  vallási tolerancia, megszűnnek a vallási háborúk
- a felvilágosodás Francia o.-ban teljesedik ki.  Pl.: nyomatatás, szalonok.

Nagy alakjai:

Voltaire:
- Deista volt  Azt gondolta Isten létezik, és van, azonban amikor megteremtette a világot, kivonult, és a levette a kezét a Földről, illetve egyúttal az emberekről is.
- Egyház kritika
- Költő, regényíró, az irdalom meghatározó alakja ebben az időben.

Rousseo:
- Hitt a nevelésben  Úgy gondolta neveléssel minden embert jóvá lehet tenni.
- „Vissza a természetbe!”  Remeteként élte tovább életét, mivel azt gondolta a társadalom rossz, és a társadalom rosszá teszi az embert, ezért kivonult a világból.

Diderot:
- Enciklopédia főszerkesztője  Az enciklopédia szójegyzékekből állt

Montesquieu:
- Megfogalmazta hogy miért jó a társadalom
- Az állam 3 hatalmi ágon működik.
- „Törvényhozás országgyűlés, végrehajtás  KORMÁNY
- Ellenőrzés  BÍRÓSÁG

- Jól működik, mert a hatalmi ágak egymástól függetlenül működnek és ellenőrzik egymást.


- Népképviseleti elv: Képviselőket választanak, ők kerülnek be a törvény hozásba  Ebben Rousseo nem ért egyet.  ő úgy gondolja mindenkinek joga van a döntés hozásra  NÉPSZAVAZÁS


FELVILÁGOSULT ABSZOLULTIZMUS

- Uralmi forma, amelyben az uralkodó a rendek kizárásával, abszolult módon, kormányoz a felvilágosodás szellemével.

- Közép & Kelet EU
Cél: Modernizáció + Felzárkózás NY EU-hoz

Fejlesztés  Oktatás, egészségügy, gazdaság

Oroszország: II. Katalin cárnő  Hadseregét is fejlesztette.
Poroszország: német állam  duplájára nőtt az ország mérete + hadsereg
Ausztria: Mária Terézia, II. József

1795: Lengyelországot megtámadja a 3 ország.
- Elfoglalják és 3. részre osztják.  Lengyelo. MEGSZŰNIK!
1