Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Will / won't

558
Valaki elmagyarazna hogy mit jelent a will es a won't illetve azt hogy mikor milyen korulmenyben hasznaljuk??
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
0
Középiskola / Idegen nyelv

Válaszok

1
Egyszerű jövő idő (future simple)

Felépítése: ALANY+WILL+IGE (főnévi igenév alakban, tehát ragok nélkül)
Segédigéje: will (tagadott alakban: won't)
Használata: Az egyszerű jövő időt egyszeri és rendszeres, szokásos jövő idejű cselekvés, vagy állapot kifejezésére használjuk.

pl.
I will call you at 7.30. 7.30-kor hívni foglak.
She will come next week. Jövő héten el fog jönni.
I will be 32 next month. Jövő hónapban leszek 32 éves.
I won't read this book. Nem fogom elolvasni ezt a könyvet.
Will you water the flowers? Meg fogod locsolni a virágokat?
Where will they live? Hol fognak lakni?
Who will you meet tomorrow? Kivel fogsz találkozni holnap?

Az igék első szótári alakja (IGE1.) és a főnévi igenév alakja (IGE) között az a különbség, hogy a főnévi igenév nem vesz fel ragot, míg az első alak bizonyos esetekben igen. (Pl: She likes animals.) Ebben az igeidőben az igék nem kapnak végződést.
Tagadó mondatokban a will segédige után egy not tagadószó áll, ezek összevonhatók.
will + not = won't
Jerry won't work next week. Jerry nem fog dolgozni jövő héten.
We won't be at home at the weekend. Nem leszünk otthon a hétvégén.

Kérdő mondatok esetében a will segédige az alany elé kerül.
Will you visit us some time? Meg fogsz látogatni minket valamikor?
When will the plane take off? Mikor fog a gép felszállni?
How will they get a ticket? Hogyan fognak jegyet szerezni?

A létige (be) alakja minden számban és személyben: (will) be
Tom will be here soon. Tom hamarosan itt lesz.
I will be a doctor. Orvos leszek.
The letter will be on the table. A levél az asztalon lesz.
Will they be there? Ott lesznek?

Az egyszerű jövő időben lehet ugyanazokat az időhatározókat használni, amiket az egyszerű jelenben. pl. always, every day, Monday, in January stb. Ezek kívül még gyakori időhatározók: tomorrow - holnap
next week - jövő héten
next month - jövő hónapban
next year - jövőre
next March - jövő márciusban
in 3 days - 3 nap múlva
in 5 months - 5 hónap múlva
0