Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Földrajz fogalmakra lenne szükségem SOS

60
Geotermikus gradiens(3) Geologia(4) Mágneses dekrinácio(3) Asztenoszféra(2)
Paleo Mágnesesseg(2) Litoszféra(3) Beniofzóna(3) Szupduckiós zóna(3) Lemeztektonika(7) Magma(3) Láva(2) Batolit(3) Lakolit(2)Mélységi magmatizmus(3)
Párnaláva(3)
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
Földrajz, fogalmak,
0
Középiskola / Földrajz

Válaszok

1
-Geotermikus gradiens: A 100 méterenkénti hőmérséklet emelkedés a földkéregben.

-Geológia: Földtan; a Föld anyagával, szerkezetével, illetve a szilárd földkéreg kialakulásának történetével foglalkozó természettudomány.

- Mágneses deklináció: A mágneses elhajlás vagy más néven mágneses deklináció a mágneses és a földrajzi Északi-sark közötti szögbeli eltérés fokokban kifejezve.

- Asztenoszféra: A Földköpeny felső, folyékony magmából álló része.

- Paleomágnesesség: Bizonyos vastartalmú kőzetek, pl. a magnetit és a hematit azon sajátsága, hogy megőrzik a mágnességet.

- Litoszféra: A Föld külső, a kéregből és a legfelső köpenyből álló, szilárd, merev kőzetburka, amely a köpeny asztenoszféra nevű, képlékeny részén úszik.

- Benioff-zóna: Az óceáni kéreg kontinentális kéreggel való ütközése során az óceáni kéreg szubdukálódik (alábukik) a kontinentális kéreg alá, amit megfigyelhetünk például Japán keleti partjainál, ahol a Csendes-óceáni-lemez szubdukálódik az Eurázsiai-lemez alá. Az alábukott óceáni kéreglemez mentén földrengések pattanhatnak ki, melyek fészekmélység-eloszlása kijelöli a szubdukálódó lemezdarabot. Az itt kipattanó rengések egyrészt a lemez felszínén jönnek létre, a két lemez "súrlódása" következtében, másrészt pedig a szubdukálódó lemezben, az ott felhalmozódó feszültségek feloldásaként. Azt a mélyülő síkot, amelynek mentén a földrengések kipattannak, Benioff- vagy Wadati-Benioff-zónának nevezzük.

- Szubduckiós zóna: Az a térség, ahol a két egymással találkozó kőzetlemez közül az egyik a másik alá bukik. Jellemző a mélytengeri árkok kialakulása.

- Lemeztektonika: geológiai elmélet, amely a Föld litoszférájának nagy léptékű mozgásait magyarázza.

- Magma: A magma felszín alatti, olvadt kőzetanyag.

- Láva:Láva a neve annak a folyékony kőzetolvadéknak, amely egy vulkáni kitörés során a felszínre kerül.

- Batolit: Igen nagy kiterjedésű, magmás eredetű kőzettömeg, mely olvadt állapotban benyomul a környező kőzetekbe. Kiterjedése legalább 100 km, gyökere nagy mélységekig nyúlik le. Jellemző az orogén övezetekre és a szubdukciós zónákra, pl. az Andok-batolit D-Amerikában.

- Lakolit: Gomba, vagy lencse alakú, magmás kőzettest. Kis mélységű magmabenyomulás hozza létre.

- Mélységi magmatizmus: Magma: fölfelé hatoló kőzetolvadék. Ha a magma a földfelszín alatt szilárdul meg, mélységi magmás kőzetekről beszélünk.

- Párnaláva: Tenger alatti vulkánkitörések során keletkező jellegzetes, párnák halmazára emlékeztető vulkanikus kőzetszerkezet. Viszonylag sekély vízben vagy jégréteg alatt is kialakulhat.

0