Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Légnyomás, felhajtóerő (jobb jegyért küzdünk <3)

694
Ezt a pár feladatot kellene megoldanunk a jobbik jegy reményében. Ha csak egy-kettőben (főleg a két utolsóban) tudna valaki segíteni nagyon hálásak lennék.

1. A Torricelli-kísérletben az üvegcsövet egy rugós erőmérővel tartjuk függőlegesen. Mit mutat az erőmérő: a csőben lévő higany súlyát, a cső súlyát vagy a kettő összegét?

2. A Guericke-kísérletben mekkora erővel hatott a levegő a 75 cm átmérőjű gömb felszínére? Ha a 16 ló nem tudta széthúzni, milyen felső becslést adhatunk a ló húzóerejéből?

3. Mekkora felhajtóerő hat egy vízen úszó 2 kg tömegű fahasábra, ha az a magassága 85 százalékáig merül el?

4. Milyen vastag legyen legalább az a 10 m² területű jégtábla, amelyik elbír egy 80 kg tömegű embert? A jég sűrűsége ρ=0,92 kg/dm³.

5. Meg tudjuk-e mérni egy szilárd test sűrűségét Arkhimédész módszerével, ha csak ismert sűrűségű folyadékunk, egy edényünk, egy vonalzónk és egy spirálrugónk van?

6. Egy akváriumban a vízen úszó edényből a vízbe dobunk egy nagyobb csavart. Hogyan változik a vízszint.

7. Egy A alapterületű teljesen teletöltünk vízzel, és ráhelyezünk egy testet. Hogyan változik az edény aljára ható nyomás?

8. Egy hajó a folyóról (édesvíz) kiúszik a tengeri kikötőbe, ott felveszi 200 tonnás rakományát, így a bemerülés mélysége annyi marad, mint a folyóban volt. Mennyi a hajó tömege? A tengervíz sűrűségét keressük ki a négyjegyű függvénytáblázatból!

9. Egy vízben oldódó ismeretlen tárgy sűrűségét szeretnénk megállapítani. A levegőben mért súlya 30 N, olajba merítve 18 N. Az olaj sűrűsége 900 kg/m³. Mekkora a sűrűsége a testnek?

10. Egy deszkához hozzácsavarozunk egy fémlemezt, majd kétféle pozícióban vízre helyezzük. Először a fémlemez felül van, ekkor a deszka bemerülése 6 cm-rel több. Mi lehet a lemez anyaga?

11. Az ábrán látható edényben 0,8 g/cm³ olaj van 20 cm magasságig. Az edény és az olaj tömege összesen 3 kg. A súlytalannak tekintett kötél másik végén 1 kg tömegű test van. Mekkora a nyomás az edény alján, ha a rendszert magára hagyjuk? A csiga ideálisnak tekinthető.
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
fizika, Matematika, matek, 9, Légnyomás, felhajtóerő, arkhimédész
0
Középiskola / Fizika

Válaszok

2
10.
Ha a deszka és a fémlemez felülete megegyezik, akkor ilyen nem lehetséges. Ugyanis:
- a kettőnek együtt van valamilyen súlya, amit kiegyenlít a felhajtóerő (hisz úszik a cucc)
- a felhajtóerőt az a térfogat határozza meg, ami a vízbe merül ("kiszorított víz súlya")
- ezért ugyanakkora kell legyen a térfogat
- ha a keresztmetszet megegyezik, akkor a magasság is azonos kell legyen.

Csak akkor lehet olyan, amit a feladat ír, ha a fémlemez túllóg a deszkán. Ekkor ugyanis ha a fémlemez van alul, akkor már kisebb magasságnál is ugyanakkora lesz a térfogat.

A fém anyagát nem lehet megállapítani.
0

11.
A bal oldalon lefelé 30 N erő hat, a jobb oldalon 10 N. Vagyis eredőben 20 N hat bal oldalt lefelé, ez gyorsítja a 3+1 kg-os teljes rendszert. A gyorsulás ezért `a=F/m = 20/(3+1) = 5 m/s^2`

Ha az olajnak (az edény nélkül) tudnánk a tömegét, akkor ki tudnánk számolni, hogy az eredő erő, ami az olajat gyorsítja lefelé, `F_o=m_o·a` lenne. Ez az erő ezeknek az erőknek az eredője:
- az olajra hat `G=m_o·g` nehézségi erő lefelé
- hat rá az `F_t` tartóerő felfelé (az edény tartja az olajat)
`F_o=G-F_t`
Ebből ki lehet számolni a tartóerőt:
`F_t = G - F_o = m_o·g - m_o·a = m_o·(g - a)`

A nyomást az `F_t` tartóerő adja: `p=F_t/A=(m_o·(g - a))/A`

Az olaj tömege: `m_o=ρ·V=ρ·A·h`, ahol `ρ` az olaj sűrűsége, `h` az olaj magassága, ezeket tudjuk: `ρ="0,8"g/(cm^3), h=0,2\ m`
`p=(ρ·A·h·(g-a))/A=ρ·h·(g-a)`

Már csak be kell helyettesíteni... meg persze átváltani a mértékegységeket...
0