Keresés


Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Roosevelt gazdaságpolitikája Olvassa el a Roosevelt amerikai elnök beszédeiből származó forrásszemelvényeket, és válaszoljon a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!

53
Roosevelt a választási küzdelemben kijelentette: „Nem engedhetjük, hogy gazdasági életünket egy szűk csoport ellenőrizze, mely […] hatalmas profitokra tesz szert pénz kölcsönzésével
és értékpapírok eladásával […] Hosszú távon az a legfontosabb számomra, hogy társadalmi tervezéssel ellenőrizzük a hatalmas gazdasági gépezet által kibocsátható termékek előállítását és
elosztását […] Az ország merész, kitartó kísérletezést követel…”
„A mi feladatunk jelenleg nem új erőforrások feltárása és felhasználása vagy több áru termelése. Hétköznapi, egyáltalán nem drámai munkára van szükség: a meglevő erőforrások és vállalatok felhasználásának biztosításáról, felesleges termékeink külső piacainak visszaszerzéséről, a
nem kielégítő fogyasztás problémájának megoldásáról, a termelés és fogyasztás összhangjának
megvalósításáról, a javak és áruk igazságosabb elosztásáról, a meglevő gazdasági szervezetnek
a nép szükségleteihez való idomításáról.”
„Őszintén megmondom önöknek, hogy ez új és járatlan út, de ugyanilyen őszintén megmondom azt is: a precedens nélküli helyzet megköveteli, hogy új módszerekkel kíséreljük meg a mezőgazdaság megmentését. Ha a törvényről alapos közigazgatási felülvizsgálat után kitűnik, hogy
nem hozza meg a várt eredményeket, elsőnek fogom ezt elismerni és közölni önökkel.”
a) Milyen gazdasági gondokat említ meg az elnök a beszédeiben? Nevezzen meg legalább hármat! (3 pont)
b) Milyen célokat fogalmaz meg Roosevelt a beszédekben? Nevezzen meg kettőt! (2 p.)
c) Emelje ki Roosevelt gazdaságpolitikájának két olyan elemét, amely újnak volt tekinthető! (2 pont)
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
0
Középiskola / Történelem

Válaszok

1
) Roosevelt beszédeiben az alábbi gazdasági gondokra utal:

A gazdasági élet ellenőrzésének szűk csoport általi dominanciája.
Hatalmas profitok realizálása pénzkölcsönzés és értékpapírok eladása révén.
A gazdasági gépezet által kibocsátható termékek előállításának és elosztásának ellenőrzése.
b) Roosevelt a beszédekben az alábbi célokat fogalmazza meg:

Társadalmi tervezés bevezetése a gazdasági gépezet működésének ellenőrzésére.
Az ország gazdasági kísérletezése és merész, kitartó erőfeszítései.
c) Roosevelt gazdaságpolitikájának két újdonságát:

Az elnök hosszú távú tervezése és az állam beavatkozása a gazdaságba a termelés és fogyasztás összehangolása, valamint a javak és áruk igazságosabb elosztása érdekében.
Az új és járatlan út kísérletezése a mezőgazdaság megmentése érdekében, új módszerek alkalmazása és az intézkedések esetleges módosításának nyitottsága a kívánt eredmények elérésének érdekében.
0