Keresés


Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

SOS IRODALOM SZIGETI VESZEDELEM

63
II. Mivel bizonyítható, hogy a Szigeti veszedelem barokk eposz?
A, érv: Indulj ki a barokk korstílus jellemzéséből és igazold, hogy ezek megtalálhatók a
műben! Kapcsolhatod ide a mű keletkezési körülményeiből, ami illik. Mindenre írj konkrét
példát a mű cselekményéből vagy utalj az olvasott részletek megfogalmazására!
-barokk korstílus:
16. sz. második felétől a 18. sz. második feléig tartott,
világképének meghatározó vonása a vallásosság újra előtérbe kerülése,
hátterében az ellenreformáció áll,
művészetének jellemzője a monumentalitás,
díszítettség, pompa,
bonyolultság,
meghökkentés/elkápráztatás,
ellentétek kiemelése,
irodalmi eszközei közé tartozik a túlzás, fokozás,
kedvelt műfajai az eposz és a tragédia
B, érv: A mű főhőse képviseli a kor legfőbb eszméit, azokért küzd. Mutasd be, milyen
embereszményt képvisel a mű főhőse (athleta Christi), és miért állhat példaként a barokk
korabeli olvasók előtt!
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
szigetiveszedelem, Barokk, barokkeposz, athletachristi
0
Középiskola / Irodalom

Válaszok

1
A Szigeti veszedelem barokk eposznak tekinthető, mivel számos jellegzetessége megtalálható a barokk korstílusban. A következő érveket használhatod az állításod alátámasztásához:

Érv A - Barokk korstílus jegyei:

Vallásosság és ellenreformáció:

A Szigeti veszedelem időszakában, a 17. század második felében és a 18. század elején, a vallásosság fontos téma volt. A Szigeti veszedelem vallási és történelmi események köré szövi cselekményét, amelyeket az ellenreformáció erőteljes hatása befolyásolt.
Monumentalitás, díszítettség, pompa:

Az epikus stílusra jellemző a monumentalitás és a díszítettség. A mű részletesen lefesti a csatajeleneteket, az uralkodók fényűző udvarát és a korszak szokásait, amelyek megegyeznek a barokk művészet nagyvonalúságával és díszítettségével.
Bonyolultság, meghökkentés/elkápráztatás:

A barokkra jellemző bonyolultság és meghökkentés az epikus elemekben is megjelenik. A történet gazdag részletekkel és fordulatokkal van tele, ami megfelel a barokk művészet bonyolultságának és meghökkentő hatásainak.
Ellentétek kiemelése:

A Szigeti veszedelem hangsúlyozza az ellentéteket, például a keresztény és a török világ, a jó és a rossz közötti küzdelmet. Ez a jellemző a barokk művészet ellentétek hangsúlyozására és dramatizálására is visszavezethető.
Túlzás, fokozás:

Az epikus eszköztárban megfigyelhetők a barokkra jellemző túlzások és fokozások. Az események, karakterek és harci jelenetek grandiózus módon vannak ábrázolva, ami tipikus a barokk művészet számára.
Érv B - Főhős mint az "athleta Christi":
A mű főhőse, Zrínyi Miklós, az "athleta Christi", vagyis a Krisztus harcosa. A barokk korban az athleta Christi koncepciója fontos volt, és a Szigeti veszedelem főhőse ezt a szerepet tölti be. A következőkben néhány példa található a főhős tulajdonságaira:

Vallásos küzdelem:

Zrínyi Miklós vallási kötelességek és értékek mentén vezeti harcát a török ellen. A vallási elkötelezettsége és a keresztény értékek védelme a barokk kor jellemző témája.
Példakép a korabeli olvasók számára:

Zrínyi Miklós példaértékű alak, aki az olvasók számára a keresztény erények és hősies küzdelem megtestesítője. A barokk korban az ilyen hősök fontosak voltak az emberek erkölcsi nevelésében és példaképek nyújtásában.
Ezen érvek alapján megállapíthatjuk, hogy a Szigeti veszedelem barokk eposz, mivel számos jellegzetessége megfelel a barokk korstílusnak, és főhőse az akkori időszak eszményeit és értékeit képviseli.
0