Keresés


Toplista

Toplista
  • betöltés...

Magántanár kereső

Ha szívesen korrepetálnál, hozd létre magántanár profilodat itt.
Ha diák vagy és korrepetálásra van szükséged, akkor regisztrálj be és írd meg itt, hogy milyen tantárgyban!

Esszé

555
1.
A feladat a reformációhoz kapcsolódik. (rövid)

Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével Luthernek a katolikus
egyház szervezetét és anyagi helyzetét illető kritikáját! Térjen ki a
reformáció közvetlen kiváltó okára is!

„A pápa nem isteni jogon vagy Isten igéje alapján feje az egész
keresztyénségnek, mert ilyen csak egy van: a Jézus Krisztus. Hanem csak a
római gyülekezetnek és azoknak a püspöke és lelkésze, akik önként vagy
emberi kapcsolatok, azaz világi felsőbbség jogán csatlakoztak hozzá, de
nem azért, hogy uruk legyen, hanem hogy vele mint keresztyén testvérek és
munkatársak együtt éljenek, ahogyan ezt a régi zsinatok […] is tanúsítják.
Most azonban egyetlen püspök sem meri a pápát »testvérnek« szólítani,
mint abban az időben, hanem »legkegyelmesebb urának« kell őt neveznie,
még király vagy császár létére is!” (Luther Márton, 1537)
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
0
Középiskola / Történelem

Válaszok

1
Luther Márton itt éppen a pápa hatalmának túlzott kiterjesztését kifogásolja. Szerinte a pápa csak a római gyülekezetnek és azoknak a püspököknek és lelkészeknek a feje, akik önként vagy világi felsőbbség jogán csatlakoztak hozzá. Ő azt állítja, hogy a pápa nem Isten igéje alapján, hanem inkább emberi kapcsolatok révén tartja fenn hatalmát, és ez ellentétes a korábbi zsinatok tanításaival.
Luther kritizálja, hogy a püspökök nem merik a pápát "testvérnek" szólítani, mint korábban tették, hanem inkább "legkegyelmesebb urának" kell nevezniük, még akkor is, ha király vagy császár. Ezzel utal arra, hogy a pápa túlzott felsőbbségét elfogadottnak tekintik, és szerinte ez ellentétes a keresztény testvériség elvével.
A reformáció közvetlen kiváltó okára is kitér, de a forrás nem tartalmaz ilyen információt. Azonban általánosságban a reformáció közvetlen kiváltó oka Luther 95 tételének közzététele volt 1517-ben, amelyben kifejtette az egyházat érintő kritikáit, például a búcsúcédulák visszaéléseit és a kegyelem megszerzésének eltorzítását.
0