Keresés


Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Hidegháború SoS

137
sziasztok tudom, hogy ez így sok egyszerre de holnap írunk belőle dolgozatot és nem mindegyikre tudom a választ. előre is köszönöm a segítséget :)

1.Mikor és hol alakult meg az ENSZ?
2.Mit jelent az ENSZ és mi a célja?
3.Nevezze meg az ENSZ legfontosabb szervezeteit!
4.Kik a tagjai a BT-nek?
5.Melyik országra igaz a háború befejezése után?
a háború legnagyobb területi nyertese:
hatalma csökken, a háborúban egy évig egyedül harcolt Németország ellen
a német megszállás súlyos károkat okozott az országban
a világ pénzügyi központja lesz

6.Sorolja fel a kommunista hatalomátvétel lépéseit a keleti tömb országaiban!
7.Mit jelent a hidegháború?
8.Ki, mikor és hol használja először a “vasfüggöny” kifejezést?
9.Mit jelent a bipoláris világ kifejezés?
10.Jóléti vagy álszocialista jellemző?
terror, piacgazdaság, luxuscikkek, propaganda, emelkedő életszínvonal, nehézipar fejlesztése, tervgazdálkodás
11.Ki volt Jugoszlávia vezetője?
12.Miért neheztel Jugoszláviára Sztálin?
13.Mi történik 1947-ben, ami mélyíti a hidegháborút?
14.Miért támogatja anyagilag az USA Európát?
15.Milyen szervezetet hoz létre a SZU a keleti tömb országainak megsegítésére?
16.A munkamegosztás alapján Magyarország mivel látja el a keleti tömb országait?
17.Miért okoz problémát az, hogy a keleti országok el vannak zárva a nyugati gazdaságok versenyétől?
18.Mire osztják a háború után Németországot és Berlint?
19.Mi az oka Berlin blokádjának?
20.Hogyan oldotta meg a nyugat a berlini válságot, mi a hadművelet neve?
21.Milyen két részre szakad Németország? + hogyan szakad fizikailag is ketté? (1961)
22.Hogyan szakad ketté Európa 1949-ben a következő szempontok alapján?
gazdaságilag, katonailag, területileg, ideológiailag
23.Mit jelentenek a mozaikszavak?
NSZK, NDK, NATO, VSZ, KGST,
24.Mire hatalmazza fel a VSZ a SZU-t?
25.Mi volt a hidegháború első helyi fegyveres konfliktusa?
26.Hogyan kapcsolódnak az évszámok a koreai háborúhoz?
1945, 1951, 1953
27.Hogyan állandósult Korea megosztottsága?
28.Mit történt 1953-ban és milyen változást hozott ez a hidegháborús folyamatban?
29.Ki veszi át a SZU vezetését és ki ekkor az USA elnöke?
30.Mit követelnek a felkelők Berlinben 1953-ban és hogyan válaszol erre a SZU?
31.Fogalmazzon meg igaz és hamis állításokat: koreai háború, szuezi válság, Afrika, Kína, India, Izrael - témákkal kapcsolatban!

Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
Tori, 8.osztály, hidegháború
0
Általános iskola / Történelem

Válaszok

1
1. Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) 1945. október 24-én alakult meg San Francisco-ban.
2. Az ENSZ célja a béke és a biztonság fenntartása, a népek közötti együttműködés előmozdítása, a fejlődés támogatása és az emberi jogok védelme.
3. Az ENSZ legfontosabb szervezetei a Tanács, a Biztonsági Tanács, a Gazdasági és Szociális Tanács, az Emberi Jogi Tanács, és a Közgyűlés.
4. A Biztonsági Tanács (BT) tagjai a 15 országból állnak, 5 állandó tagja (Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Nagy-Britannia, Franciaország) és 10 választott tagja.
5. A háború befejezése után az Egyesült Államok volt a háború legnagyobb területi nyertese, hatalmának növekedését a háborúban egy évig egyedül harcolt Németország ellen, a német megszállás súlyos károkat okozott az országban, és a világ pénzügyi központja lesz.
6. A kommunista hatalomátvétel lépései a keleti tömb országaiban a következők: a kommunisták átveszik az országokat, a kapitalista rendszer lebontása, az állami tulajdon megerősítése, a szocialista tervgazdálkodás bevezetése, a propaganda, az emelkedő életszínvonal, nehézipar fejlesztése.
7. A hidegháború a Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti politikai, gazdasági és katonai ellentét volt a világpolitika jelentős részében az 1945 és 1991 között.
8. A “vasfüggöny” kifejezést Joseph Stalin használta először, hogy jellemezze a Szovjetunió és a keleti tömb országai közötti határt.
9. A bipoláris világ kifejezés a hidegháború idején használt kifejezés, ami a Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti kétpólusú rendszert jelenti, ahol a két ország a világ két legerősebb hatalmának számított, és a többi országokat az ő hatásuk alá helyezték.

10. A jóléti államot jellemzők: magas szintű szociális biztonság, jólét, emelkedő életszínvonal, nehézipar fejlesztése, tervgazdálkodás. Az álszocialista jellemzők: terror, piacgazdaság, luxuscikkek, propaganda.

11. Jugoszlávia vezetője Josip Broz Tito volt.

12. Sztálin Jugoszlávia ellen nehezelt, mert Tito nem hajlandó alárendelni magát a Szovjetunió irányításának, és saját útját járta a szocializmus építésében.

13. 1947-ben az Egyesült Államok bejelentette a Marshall-tervet, ami anyagi támogatást nyújtott Európának a háború utáni újjáépítésre. Ez mélyítette a hidegháborút, mert a Szovjetunió ezt a lépést ellenségesnek tekintette.

14. Az USA Európát anyagilag támogatta, hogy elkerülje a kommunizmus terjedését és megerősítse az ottani demokráciákat.

15. A SZU (Szovjetunió) létrehozta a KGST-t (Közép-európai Gazdasági Szövetség) a keleti tömb országainak megsegítésére.

16. Magyarország a munkamegosztás alapján a keleti tömb országait elsősorban mezőgazdasági termékekkel látta el.
17. Az, hogy a keleti országok el vannak zárva a nyugati gazdaságok versenyétől, azt jelenti, hogy azokat nem lehet versenyezni azokkal a termékekkel, amelyeket a nyugati országok gyártanak, és azok az országok sem tudnak profitálni a nyugati országok gazdasági fejlődéséből.

18. A háború után Németországot és Berlint 4 nagyhatalom (Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Szovjetunió) osztotta meg, és megszállási övezeteket hoztak létre.

19. Berlin blokádjának oka az volt, hogy a Szovjetunió 1948-ban elzárta a nyugati megszállási övezeteket a keleti övezetből, hogy megakadályozza, hogy azokat a nyugati országok anyagilag támogassák.

20. A nyugat a berlini válságot a Berlini Légiforgalmi Akcióval oldotta meg, ami azt jelentette, hogy a nyugati hatalmak légi úton szállították az élelmiszert és más alapvető termékeket a bezárt városba.

21. Németország 1961-ben szakadt két részre, az NDK (Német Demokratikus Köztársaság) és az NSZK (Német Szövetségi Köztársaság) között fizikailag is egy fal épült, ami megakadályozta az emberek és az áruk mozgását.
22. Európa 1949-ben szakadt ketté gazdaságilag, katonailag, területileg és ideológiailag a hidegháború következtében. A Nyugat Európában az Egyesült Államok által vezetett NATO szövetség, míg a Kelet Európában a Szovjetunió által vezetett VSZ (Warsaw Pact) szövetség alakult meg.
23. A mozaikszavak jelentése: NSZK- Német Szövetségi Köztársaság, NDK- Német Demokratikus Köztársaság, NATO- North Atlantic Treaty Organization, VSZ- Warsaw Pact (Varsói Szerződés), KGST- Council for Mutual Economic Assistance (Gazdasági Együttműködési Tanács).
24. A VSZ a Szovjetunió által vezetett szövetség, mely a Kelet-európai országokat fogta össze, felhatalmazza a SZU-t, hogy védelmi és gazdasági ügyekben irányítsa ezeket az országokat.
25. A hidegháború első helyi fegyveres konfliktusa a koreai háború volt, ami 1950-1953-ban zajlott.
26. Az évszámok a koreai háborúhoz kapcsolódnak úgy, hogy 1945-ben véget ért a második világháború és Korea megosztódott az Egyesült Államok és Szovjetunió között, 1951-ben a háború fő csatározásai voltak, 1953-ban pedig a háború békés megállapodással ért véget.
27. A Korea megosztottsága állandósult, mert az északi és déli rész között sosem írták alá a békeszerződést, így azóta is hivatalosan háborús állapot van közöttük.
28. 1953-ban a háború békés megállapodással ért véget, ami a hidegháborús folyamatban a két rivális oldal egyensúlyának fenntartását jelentette.
29. A SZU vezetését 1953-ban József Sztálin veszi át, az USA elnöke pedig Dwight D. Eisenhower.
30. A felkelők Berlinben 1953-ban szabadságot és demokráciát követeltek, a SZU pedig erre azzal válaszolt, hogy összegyűjtötte és letartóztatta a felkelőket.

31. Igaz állítások:
-A koreai háború az Egyesült Államok és Szovjetunió között zajlott.
-Az 1956-os szuezi válságban az Egyesült Államok és a Szovjetunió összefogtak, hogy megakadályozzák Izrael megszállását.
- Afrikai országokban a hidegháború idején az USA és a Szovjetunió a saját támogatottjaikat próbálta erősíteni.
- Kína a hidegháború alatt a Szovjetunióval volt szövetséges.
- India a hidegháború alatt független álláspontot képviselt, és nem volt része semmilyen szövetségnek.
- Izrael a hidegháború alatt az Egyesült Államok támogatottja volt.
Hamisak:
- A koreai háború volt az első háború a hidegháború alatt.
- A Szuezi válságban Egyesült Államok és Szovjetunió összeütközött.
- Afrika a hidegháború alatt nem volt fontos szereplő.
- Kína a hidegháború alatt az Egyesült Államok támogatottja volt.
- India a hidegháború alatt a Szovjetunió támogatottja volt.
- Izrael a hidegháború alatt a Szovjetunió támogatottja volt.

1