Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Történelem esszé (15 mondat)

64
Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével a keresztény vallás fő tanításait.
"(Jézus) Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a menyből. [...] értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az Írások szerint."
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
0
Középiskola / Történelem

Válaszok

2

ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI
Az első esszépárt választottátok? Mutatjuk a megoldásokat
ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI
Eduline2020. május. 06. 14:05
Az első esszépárt választottátok? Mutatjuk a megoldásokat
írásbeli érettségitöriérettségivizsga
Mutatjuk a középszintű töriérettségi első választható esszépárjának megoldásait - megnézhetitek, milyen tartalmi elemek kellettek a kereszténység születésével (13. feladat) és az 1956-os forradalommal (16. feladat) kapcsolatos esszékbe.

Középszintű történelemérettségi feladatainak megoldása: rövid feladatok

Középszintű történelemérettségi feladatainak megoldása: második esszépár

13. feladat (rövid esszé)


A kereszténység születése

A kereszténység az ókori Római birodalomban, Júdea provinciában a Kr. u. I. századtól, született vallás, aminek alapja Jézus élete és tanításai . A vallás szerint Jézus Isten fia, aki a szeretetet és az egymásnak való megbocsájtást hirdette, de tanításai a római vallással és zsidó vallással sem voltak összeegyeztethetők, ezért Pilatus keresztre feszítteti . Ezzel Jézus magára vállalta az emberiség bűneit és feláldozta magát az emberekért. Jézus a keresztény tanítás, az evangélium szerint harmadnapra feltámadt és a mennybe vonult.

Krisztus életét és tanításait a Biblia az Újszövetség részében foglalja össze. Tanait a 12 tanítványa, az apostolok hirdetik és terjesztik, így terjed el először Palesztínában, majd a Római birodalom más területein is . A vallás azért lesz népszerű, mert Pál apostol tanítása szerint Jézus nem csak a zsidókat váltotta meg, hanem a pogányokat is . Az I-III. század során a testvéri szeretet és az egyenlőség jegyében működő keresztény közösségek jönnek létre, ezeket a püspökök vezetik. A keresztény tanításokat a 325-ben szervezett niceai zsinat foglalta össze és fektette le a vallás dogmáit, alapelveit.
0

A keresztény vallás fő tanítása az, hogy Jézus Krisztus Isten Fiaként az emberiség üdvösségéért jött a világra.
Jézus meghalt a kereszten és feltámadt a halálból.
A keresztények szerint Jézus által az emberek elnyerhetik az örök életet.
A keresztényeknek kell hinniük Jézusban és követni tanításait, hogy üdvözülhessenek.
A keresztény vallás egyik legfontosabb tanítása az, hogy Jézus meghalt és feltámadt a halálból.
A keresztények szerint ez azt jelenti, hogy az emberek bűneikért terhére megváltást nyerhetnek, ha hisznek Jézusban és elfogadják őt a saját életükben.
A keresztény vallásban a Szentírás, különösen az Újszövetség, az emberiség számára elhagyatott üdvösség forrása.
A keresztényeknek hűségesnek kell lenniük Istenhez és embertársaikhoz.
A keresztényeknek szeretniük kell Istent és embertársaikat, ahogyan Jézus tanította.
A keresztényeknek imádniuk kell Istent és szolgálni embertársaikat.
A keresztényeknek el kell fogadniuk az Egyházat, amely Jézus tanításainak továbbadására szolgál.
A keresztényeknek ünnepelniük kell az úrvacsorát, amely Jézus testének és vérének emlékezetére szolgál.
A keresztényeknek szem előtt kell tartaniuk az örök élet lehetőségét és készen kell állniuk az ítélet napjára.
A keresztényeknek el kell fogadniuk az Egyházban tanított tanításokat és a Biblia tanításait.
A keresztényeknek követniük kell Jézus példáját és tanításait az életük minden területén.
0