Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Pár kérdés az Antigonéról

660
Holnap magyarból írunk a Szhopoklész: Antigoné-jából.
Az lenne a kérésem, hogy aki írt már belőle vagy nagyjából el tudja képzelni, hogy miket kérdezhet a tanár az írna pár részletet

(ILYEN KELLENE PÉLDÁUL: Hol játszódik?: Thébai, a királyi palota előtere )
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
0
Középiskola / Irodalom

Válaszok

3
Már írtam belőle annó, ez lefedi:

Az érthetőség és a biztonság kedvéért, hogy képben legyél: Antigoné, Iszméné, Polüneikész és Eteoklész testvérek voltak, Oidipusz thébai király gyermekei. Oidipusz halála után a két fiú, Polüneikész és Eteoklész megegyezett abban, hogy évente felváltva fognak uralkodni Thébában. Polüneikész kezdett, majd egy év után átadta a hatalmat Eteoklésznak.

Eteoklész azonban az újabb egy év leteltével nem adta vissza Polüneikésznek a trónt, aki emiatt Argoszba ment, sereget toborzott és megostromolta Thébát. Az ostrom során a két fivér szembe került egymással és egymás kezétől haltak meg. Ez a tragédia indító konfliktusa.

Antigoné elmondja testvérének, Iszménének, hogy halott bátyjukat, Polüneikészt nem temethetik el tisztességben Kreón parancsára. A fiatal harcos bűne az volt, a városra támadt, hogy letaszítsa fivérét a trónról.

Antigoné nem nyugszik bele a parancsba és titokban el akarja temetni fivérüket. Ehhez Iszméné segítségét kéri, aki ugyan egyetért abban, hogy a halottaknak meg kell adni a végtisztességet, de nem mer ellenszegülni Kreón parancsának. Antigoné megharagszik Iszménére és egyedül készül végrehajtani tervét.

A kar elbeszélésében megtudjuk, hogy esett el Polüneikész és Eteoklész - párbajban ölték meg egymást. Kreón elmondja, hogy milyen sokra tartja ezért Eteoklést, aki egy hős és mennyire megveti Polüneikészt. A vének tanácsának szintén nem tetszik, hogy Kreón megtiltotta Polüneikész gyászolását és eltemetését, de nem mondanak ellent a királynak.

Megjelenik egy őr, aki elmondja, hogy valaki porral szórta be a holttestet, de nem tudják ki volt. A vének tanácsa még figyelmezteti is a királyt, hogy halandó nem szegülhet ellen az istenek törvényének, de Kreónt elvakítja a bosszú. Túlságosan félti hatalmát ahhoz, hogy saját szavát megmásítsa. Elengedi az őrt, de követeli a tettest. Hamarosan el is kapják Antigonét, aki büszkén vállalja tettét. Kreón úgy sejti, biztosan Iszméné is segített testvérének és őt is meg akarja büntetni. Antigoné nem ismeri el Kreónt királynak és arról beszél, hogy istenek törvényei felülírják az emberieket.

A két nővér végül börtönbe kerül, pedig Antigoné Kreón fiának, Haimónnak a menyasszonya. A kar vészjósló dolgokrók jövendöl.

Mikor Haimón minderről értesül, észérvekkel próbálja meggyőzni apját, de ő nem vonja vissza szavát, mert ez rossz fényben tüntetné fel, mint uralkodó. A nép Antigoné pártját fogja.

Kreón elrendeli, hogy éppen csak annyi ételt kapjon Antigoné, ami elégséges az életbenmaradáshoz. Iszménét elengedik a kar tanácsára.

Theiresziász, a vak jövendőmondó szintén figyelmezteti a királyt, hogy ez az utolós lehetősége, hogy helyrehozza eddigi hibáit. Kreón itt is politikai összeesküvést sejt és nem ismeri be tévedését. A jós erre közli, hogy Polüneikész halála miatt egy napon belül egy újabb thébai férfi fog meghalni és ez nagy szerencsétlenséget hoz majd a király fejére. Erre már észbe kap és próbálja rendbehozni, amit elrontott, de késő. A jövendőmondó hamarosan azzal a hírrel érkezik, hogy a fia, Haimón öngyilkos lett. Haimón anyja kérdőre vonja férjét, hogy történhetett ez meg.

Kreón eltemeti Polüneikész holttestét, majd a sziklasírhoz igyekeznek egyik szolgájával, hogy kiszabadítsák Antigonét. Pont akkor érkeznek, amikor Antigoné holtan esi össze, és Haimón leszúrja magát egy tőrrel. Szemében harag és düh volt, nem bocsájtott meg apjának. Fia holttestét hozva tudja meg a hírt, hogy felesége is öngyilkos lett, és őt okolta a család szörnyű balsorsáért.

Kreon tehát megtarthatta féltett királyságát, de mindenkit elveszített, aki közel állt hozzá és senkire nem támaszkodhatott.
1

Még jöhetnek a válaszok másoktól is!
0

Szia!

A mi tanárunk nagyon szereti a szereplőket és azok jellemzését kérdezgetni tőlünk...

Iszméné: Antigoné leánytestvére, aki fél szembeszegülni a király akaratával, eleinte nem is akar segíteni testvérének, de később meggondolja magát, és úgy dönt mégis segítene Antigonénak, de ezt a segítséget a főszereplő már nem fogadja el.

Kreón: A zsarnokság, az önkényuralom megtestesítője. Hiúsága, gátlástalansága és önzése taszítja környezetét, de saját magát is katasztrófába sodorja. Az isteni törvények semmibe vétele okozza bukását.

Antigoné: Kemény, akaraterős, egy eszme megtestesítője. A lelkiismeretének engedelmeskedik, nem keres kibúvót, és nem ismer megalkuvást. A többiek is elismerik igazát, de nem követik példáját, mert nem elég bátrak hozzá. Tragikus hős, halála megrendítő, de hősiessége, áldozatvállalása példamutató. Nem igazi hús-vér ember, hanem egy eszme megtestesítője. Antigoné azért hős, mert nem hajlandó az embertelenséget elfogadni, és az életét is feláldozza a felborult erkölcsi világrend helyreállításáért. Antigoné azt teszi meg, amit a többi ember is szeretne, csak nem meri vállalni a következményeket.

Haimón: Kreón fia, Antigoné vőlegénye, nem csak szerelemből áll ki Antigoné mellett, hanem mert ő maga sem ért egyet apja parancsával.

Teiresziasz: Előre látja a jövőt, tudja, hogy a zsarnoki törvénye több ember életét követeli, de Kreón neki sem akar hinni és engedni.

Eurüdiké: Kreón felesége, öngyilkos lesz Antigoné és Haimón halála miatt.

Remélem ez is segít!
0