Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Kémia

51
1)
Egy gázelegy 10,0:3,00 tömegarányban propánt és etént tartalmaz. Számítsa ki a gázelegy
w%-, x%- és φ%-os összetételét, valamint az átlagos moláris tömegét!

2)Dimetil-étert és metángázt keverünk össze. Az így nyert gázelegy átlagos moláris tömege
20,0 g/mol. Adja meg az elegy w%-os, x%-os és φ%-os összetételét

3)Egy metán–bután gázelegy oxigénre vonatkoztatott sűrűsége 1,20. Adja meg az elegy átla￾gos moláris tömegét, valamint a w%-os, x%-os és φ%-os összetételét!

4)Egy gázelegy klórgázt és neont tartalmaz. Az elegy sűrűsége standard körülmények között
1,714 g/dm3. Adja meg az elegy átlagos moláris tömegét! Határozza meg az elegy w%-os,
x%-os és φ%-os összetételét!

Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
0
Középiskola / Kémia

Válaszok

1
`M_(C_3H_8)` = 44 `g/(mol)`

`M_(C_2H_4)` = 28 `g/(mol)`

Kezdjük a tömegszázalékkal, az a legegyszerűbb. Legyen 10 g a propán és 3 g etén. Ez összesen 13 g.

13 g elegyben van 10 g propán

100 g elegyben `100/13*10` = 76,92 tömeg% propánt és 100-76,92=23,07 tömeg% etént tartalmaz.

Mól%:

Maradunk a 10+3 g-nál, ezek mólban:

`10/44` = 0,227 mol propán

`3/28` = 0,107 mol etén

Ez összesen 0,227+0,107 = 0,334 mol

0,334 mol elegyben van 0,227 mol propán

100 mol elegyben van `100/0.334*0.227` = 67,96 mol% propánt és 100-67,96=32,04 mol% etént tartalmaz.

A moltört a mol% századrésze, ezzel számoljuk majd moláris tömeget.

Térfogat%: Gázok esetében a mol%-os és térfogat%-os összetétel megegyezik.

Moláris tömeg:

`M_("elegy")` = `M_("propán")*x_("propán")+M_("etén")*x_("etén")` = `44*0.6796+28*0.3204` = 38,87 `g/(mol)`.

2,

`M_("DME")` = 46 `g/(mol)`

`M_(CH_4)` = 16 `g/(mol)`

Legyen a moltörtje a dimetil-éternek x, a metánnak 1-x

`M_("elegy")=x_("DME")*M_("DME")+x_(CH_4)*M_(CH_4)` = `x*46+(1-x)*16` = 20 `g/(mol)`

46x+16-16x=20

30x-16=20

30x = 4

x = `4/30` = `0.1dot(3)`

A mol%-os összetétel: `13.dot(3)` mol% dimetil-éter és 100-13,3 = `86.dot(6)` mol% metán.

tömeg%

`13.dot(3)` mol dimetil-éter az `13.dot(3)*46` = 613,3 g

`86.dot(6)` mol metán pedig `86.dot(6)*16` = 1386,7 g

Ez összesen 1386,7+613,3 = 2000 g

2000 g elegyben van 613,3 g dimetil-éter

100 g elegyben van `100/2000*613.dot(3)` = `30.dot(6)` tömeg% dimetil-éter és `100-30.dot(6)` = `69.dot(3)` tömeg% metán.

3,

`M_(CH_4)` = 16 `g/(mol)`

`M_(C_4H_(10))` = 58 `g/(mol)`

`M_("elegy")` = `rho*M_(O_2)` = `1.2*32` = 38,4 `g/(mol)`

Móltört: metán:x ; bután: 1-x.

`M_("elegy")` = `M_(CH_4)*x_(CH_4)+M_(C_4H_(10))*x_(C_4H_(10))` = `16x+58*(1-x)=38.4`

16x+58-58x=38,4

19,6 = 42x

x = `0.4dot(6)`

Mól%-os összetétel: `46.dot(6)` mol% metán és `100-46.dot(6)=53.dot(3)` mol% bután.

`46.dot(6)` mol metán az `46.dot(6)*16` = 746,7 g

`53.dot(3)` mol bután pedig `53.dot(3)*58` = 3093,3 g

Ez összesen 746,7+3093,3 = 3840 g

3840 g elegyben van 746,7 g metán

100 g elegyben van `100/3840*746.7` = 19,44 tömeg% metánt és 100-19,44 = 80,56 tömeg% butánt tartalmaz az elegy.

4,

`M_(Cl_2)` = 71 `g/(mol)`

`A_("Ne")` = 20 `g/(mol)`

`p*V` = `n*R*T` = `m/M*R*T`

`rho=m/V` = `(p*M)/(R*T)`

`M=(rho*R*T)/p`

`rho` = 1,714 `(kg)/m^3`

p = 101325 Pa

R = 8,314 `J/(mol*K)`

T = 25 °C = 298 K

`M=(rho*R*T)/p` = `(1.714*8.314*298)/101325` = 0,0419 `(kg)/(mol)` = 41,9 `g/(mol)`

Legyen x a moltörtje a klórgáznak 1-x pedig a neonnak.

`M=x_(Cl_2)*M_(Cl_2)+x_("Ne")*A_("Ne")`

`41.9=71x+20(1-x)`

71x+20-20x=41.9

51x = 21,9

x = 0,429

Az elegy 42,9 mol% klórgázt és 100-42,9 = 57,1 mol% neont tartalmaz.

tömeg%:

42,9 mol klórgáz az `42.9*71` = 3045,9 g

57,1 mol neon pedig `57.1*20` = 1142 g

Ez összesen 3045,9+1142 = 4187,9 g

4187,9 g elegyben van 1142 g neon

100 g elegyben van `100/4187.9*1142` = 27,27 tömeg% neont és 100-27,27 = 72,73 tömeg% klórgázt tartalmaz az elegy.

A mól% és térfogat% mindegyik esetben megegyezik (köszönjük Avogadro).
0