Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

számolási feladatok

60
Hány dm3 standard állapotú hidrogén fejlődik 65,3 gramm cinket reagáltatunk sósavval?

163,25 gramm cinket reagáltatunk kénsavval. Hány dm3 standard állapotú gáz keletkezik?

Tömény salétromsavat reagáltatunk 31,75 gramm rézzel? Milyen gáz keletkezik? Mekkore a keletkező gáz térfogata standard állapotban?


Hány gramm víz keletkezik 80 gramm hidrogén elégetésekor?


92 gramm etanol égetésekor hány dm3 standard állapotú gáz keletkezik?


Egy szénhidrogén moláris tömege 30 g/mol. Mi az összegképlete a vegyületnek és a mi a neve?


Egy szénhidrogén moláris tömege 84 g/mol. Mi a vegyület összegképlete? Rajzold fel a lehetséges összegképleteket és nevezd el a vegyületeket?
Az egyes vegyületekre milyen szerves kémiai reakciók jellemzőek?
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
0
Középiskola / Kémia

Válaszok

1

1.

`Zn` + 2 `HCl` `rightarrow` `ZnCl_2` + `H_2`

`A_(Zn)` = 65,3 `g/(mol)`

1 mol cink tömege 65,3 g, nekünk épp ennyi van. Ebből keletkezik az egyenlet szerint 1 mol hidrogéngáz, ami standard körülmények között 24,5 `dm^3`.

2,

`Zn` + `H_2SO_4` `rightarrow` `ZnSO_4` + `H_2`

163,25 g cink az `163.25/65.3` = 2,5 mol. Az egyenlet szerint ugyanennyi, vagyis 2,5 mol hidrogéngáz keletkezik, ez pedig `2.5*24.5` = 61,25 `dm^3`.

3,

`Cu` + 4 `HNO_3` `rightarrow` `Cu(NO_3)_2` + 2 `NO_2` + 2 `H_2O`

`A_(Cu)` = 63,5 `g/(mol)`

31,75 g réz az `31.75/63.5` = 0,5 mol; az egyenlet szerint ennyi rézből keletkezik kétszerannyi, vagyis 1 mol `NO_2`, aminek a térfogata standardállapotban 24,5 `dm^3`.

4,

2 `H_2` + `O_2` `rightarrow` 2 `H_2O`

`M_(H_2O)` = 18 `g/(mol)`

`M_(H_2)` = 2 `g/(mol)`

Az egyenlet alapján:

`2*2` = 4 g hidrogén elégetésekor keletkezik `2*18` = 36 g víz

80 g hidrogén elégetésekor keletkezik `80/4*36` = 720 g víz.

5,

`C_2H_5-OH` + 3 `O_2` `rightarrow` 2 `CO_2` + 3 `H_2O`

`M_(C_2H_5-OH)` = 46 `g/(mol)`

1 mol (46 g) etanol elégetésekor keletkezik 2 mol `CO_2`; ami `2*24.5` = 49 `dm^3`

92 g etanol elégetésekor keletkezik `92/46*49` = 98 `dm^3` `CO_2`.

6,

A szénhidrogénben csak szén és hidrogén van; a szén atomtömege 12 `g/(mol)`, a hidrogéné 1 `g/(mol)`. A 30-ba belefér 2 szénatom, a többi (`30-2*12=6`) hidrogénatom. A szénhidrogén összegképlete tehát `C_2H_6`, annak pedig az a neve, hogy etán.

7,

Nekiugrunk úgy, mint az előzőnél, 84/12=7, tehát 6 szénatom fér bele, a többi hidrogénatom (12 darab); az összegképlet tehát `C_6H_(12)`. Ez többféle vegyület lehet. Az összegképletet nem felrajzolni kell vagy lehet, hanem felírni, az már megtörtént; a szerkezeti képletre gondolt a kérdező.

Lehet cikloalkán, ezen belül a legegyszerűbb eset a ciklohexán, de lehet kisebb szénatomszámú ciklovegyület is funkciós csoporttal, pl. metil-ciklopentán, etil-ciklobután, dimetil-ciklobután (ebből is kétfajta), propil-ciklopropán, etil-metil-ciklopropán és trimetil-ciklopropán. A ciklovegyületeket ezzel kivégeztük.

Lehet kettős kötést tartalmazó szénhidrogén (alkén vagy olefin, ahogy tanultátok). Ha nincs elágazás, akkor a kettős kötés lehet 1-2-3 helyen; ennek megfelelően a neve ciklohex-1-én (vagy 1 helyett 2 és 3). Ha van leágazás, akkor legyen pentén, ezeket is sokféleképpen tudjuk kombinálni; egyszerűbb lesz, ha lerajzolom, mintha magyarázok. Továbbá lehet butén is itt-ott kettős kötéssel és funkciós csoporttal.

Jellemző reakciói: Melyiknek?

A ciklopropánra ha ránézek is reagál, a ciklohexán meg elég stabil vegyület.

Az alkénekre az addíciós reakció a legjellemzőbb a Markovnyikov-szabály figyelembevételével.

Ha valami kimaradt, akkor bocs, de szerinem elég lesz ennyi (ábra).
1