Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Kérlek segítsetek légyszi

46
1 feladat Hozzászólás (diák)


Hozzászólás
Abban különbözik a felszólalástól, hogy az előtted elhangzottakra reagálsz.
a) Megszólítod a hallgatóságot.
b) Megnevezed, mire kívánsz reagálni.
c) Kifejted az álláspontodat, érveidet, cáfolatodat.
d) Megköszönöd a közönség figyelmét.

Gyakorlati szövegalkotás

Ön a környezettudatossági világnap ifjúsági parlamentjébe delegált képviselő. Csoportjukban azzal foglalkoznak, hogy felhívják korosztályuk tagjainak a figyelmét: egyénenként is sokat tehetnek az élhetőbb világért a túlfogyasztó, pazarló társadalomban. Társaival felosztották egymás közt a megvitatandó témákat a felvetett problémakörök szerint; Ön a környezettudatos élelmiszervásárlás és táplálkozás területét választotta, mert ezzel kapcsolatban rengeteg gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, és számos konkrét megoldási javaslatot is szeretne felvetni, tudatosítani.

Írja meg figyelemfelkeltő hozzászólását 120-200 szó terjedelemben a környezettudatos élelmiszervásárlás és táplálkozás tárgyában az ifjúsági parlament szakmai napjára! Legalább 3-4 konkrétumra hivatkozzon, és ügyeljen a hivatalos felszólalás műfaji, formai sajátosságaira (kapcsolódás az előző hozzászólókhoz, kapcsolattartó nyelvi formák, további hozzászólás ösztönzése)!

Szerkezet: az alábbi elemeknek kell jelen lenniük a hozzászólás műfaja, formai követelményei szerint:
- kapcsolódás a felvetett témához, a korábbi felszólalókhoz
- a szövegen belül fatikus (kapcsolattartó) elemek (pl.”hozzászólásomban…”),
- felkérés további hozzászólásokra. Amennyiben mindhárom elem hiányzik a fölsoroltak közül a szöveg nem tekinthető vitaindító hozzászólalásnak.


2 feladat

Szövegtípusok: az ajánlás
Felépítése:
- a címzett megszólítása (Tisztelt …!)
- az ajánlott személy megnevezése, illetve az ajánló és az ajánlott személy közti kapcsolat megvilágítása (az ajánlás céljával összefüggésben),
- az ajánlás tárgyának pontos ismertetése (Pontosan mire ajánlod?)
- az ajánlás indoklása (miért ajánljuk őt?), intézkedés kérése
- záróformula (pl. a fentiek alapján méltán ajánlhatom X.Y-t az állás betöltésére vagy a kitüntetésre stb.)
- elköszönés
- dátum, aláírás
- esetleg ha van, mellékletek felsorakoztatása
Fontos még:
- a műfajnak megfelelő választékosság
- bekezdésekre tagolás

3Feladat:
Ön három éve a Diákújságírók Országos Szövetségének tagja. Írjon ajánlást egy barátja számára, aki a DOSZ tagja szeretne lenni! Terjedelem: 120-200 szó
Az írásmű címe: Ajánlás xy részére.

A bevezetésben röviden összefoglalod a témát (a barátod pontos neve, ill. hogy javaslod a tagfelvételét. A tárgyalásban részletezed a gyakorlatát, konkrét eredményeit, képességeit, kettőtök kapcsolatáról is szót ejthetsz (pl. dolgoztatok már együtt). A befejezésben megismétled, hogy mennyire bízol a képességeiben, jövőbeli értékes munkájában. Dátum, elköszönés, aláírás.


Szövegtípusok a munka világában: A kérvény (tanulói)
A kérvény valamilyen hivatalos kérés, írásban történő megfogalmazása. Kérésünk akkor lesz jó, ha ügyelünk a kérvény általános szabályaira, s kívánságunkat ügyesen indokoljuk, megfelelő érvekkel támasztjuk alá. A kérvénynek mint hivatalos levélnek formai követelményei is vannak.

Kérvény formai elemei I.
A kérvény, más néven folyamodvány, olyan beadvány, amelynek írója egy hatóság, egyéb szervezet vagy intézmény vezetőjéhez, vezetőségéhez fordul ügyének kedvező elintézésének érdekében. Mint ilyen, gyakori hivatalos papír.
A kérvény írásakor szem előtt kell tartani a címzett döntési mechanizmusát. A kérést a következők alapján mérlegelik:
• lehetséges-e a kérést teljesíteni,
• nem ütközik-e a kérés teljesítése valamilyen törvényes rendeletbe vagy jogszabályba,
• elég nyomósak-e a kérést alátámasztó indokok,
• valósak-e az indokok.
A kérvény beadása előtt meg kell győződni a fentiek teljesüléséről.
Nem követelmény a szövegszerkesztővel készített beadvány, de a szép külalak érdekében ajánlatos nem kézzel írni.

Kérvény kötelező szerkezeti elemei II.
- címzés: név, cím, címzett (fejlécen),
- feladó (fejlécen),
- tárgy (fejlécen),
- formális megszólítás (Tisztelt X. Y!),
- tagolt szöveg (egymástól elkülönülő 3 szerkezeti egység),
- dátum (végén),
- elköszönő formula,
- aláírás

Kérvény tartalmi elemei III.
A kérvény tartalmilag három részből áll. Az első részben (bevezetés) a kérést kell megfogalmazni, a másodikban (tárgyalás) az indokokat kell felsorolni. Az indokokat, ha lehet, mellékletként csatolt dokumentumokkal igazoljuk. A szöveg hangneme mindig legyen tárgyilagos.
A kérvény vázlata a következő:
• a kérés pontos, részletes megfogalmazása,
• az indokok meggyőző előadása,
• a harmadik bekezdés a kérvény záradéka (a kérés tömör megismétlése vagy pl. „Fenti indokaim alapján bízom kérvényem kedvező elbírálásában” vagy „Fenti indokaim miatt remélem kérvényem méltányos elbírálását.”

A kérelmező legfontosabb adatait, a címzett adatait, megszólítással a címzett nevét vagy titulusát. A kérvény végén kell feltüntetni a beadás dátumát, a kérelmező nevét és aláírását.
Feladat: Gyakorlati szövegalkotás
Önnek iskolájában matematika tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie. Az iskola augusztus 28. reggel 9 órát tűzte ki a vizsga kezdetéül, ám önnek egyéb halaszthatatlan elfoglaltság miatt ez az időpont nem megfelelő. A következő napon azonban ugyanebben az időpontban már meg tudna jelenni a vizsga helyszínén, ezért kérvénnyel fordul az iskola igazgatójához. Írjon az iskola igazgatójának címzett kérvényt, amelyben az időpont megváltoztatását kérelmezi! Levelében adja elő kérését, és fűzzön hozzá a helyzethez logikusan illeszkedő indoklást is! A szituáció leírását legalább három további, a feladat tárgyához kapcsolódó elemmel, személyes tapasztalattal gazdagítsa! Ügyeljen a hivatalos stílus formai és nyelvi követelményeire!
A levélben az alábbi neveket használja: Az iskola neve és címe: Rigóvári Gimnázium, 9991 Rigóvár, Kossuth Lajos tér 1. Az igazgató neve: dr. Kovács László


Feladat:
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
fogalmazás
0
Középiskola / Magyar nyelv

Válaszok

0