Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Érvelés írása

36
KÖZÉPSZINT
Fontos tudnivalók a vizsgázók számára
Érvelés vagy Gyakorlati szövegalkotás
Az alábbi két feladat közül az egyiket kell megoldania!
Ha munka közben mégis elkezd egy másik feladatot is, az előzőt húzza át!
A kifejtésben vegye figyelembe a feladatban adott szempontokat!
Bátran fogalmazzon önálló véleményt, ahol azt kéri a feladat!
Írását gondosan szerkessze, helyesírását ellenőrizze a szótárból, ha bizonytalan!
Jegyzeteket, fogalmazványt, vázlatot készíthet, de ügyeljen arra, hogy azok elváljanak a kész
fogalmazástól! (Húzza át a vázlatot, fogalmazványt!)
Fogalmazása 120-200 szó terjedelmű legyen!

A csoport Köznapi szövegalkotási feladat (választható)
Érvelés
Angol vagy német nyelvet tanuljak? Gyakran felmerül a kérdés, hogy a magyar
nyelvtanuló számára legfontosabb két idegen nyelvet, az angolt és a németet, milyen
sorrendben célszerű elsajátítani. Sokan úgy vélik, a nemzetközi kommunikáció
számára régóta kiemelt jelentőségű angollal kell kezdeni, utána következhet a másik.
A nyelvtanárok szerint egyéb megfontolások is léteznek. Bár az angol és a német
rokonságban állnak egymással, a magyar viszont egyikükkel sem, a német nyelvtani
szerkezetét jóval közelebb érezzük anyanyelvünkhöz az angolénál. Van tehát annak is
ésszerű alapja, hogy a némettel kezdjünk, s csak utána forduljunk a számunkra
gyakran meglepő mondatépítkezésű angol felé. Újabb szempont, hogy a
megfigyelések szerint, aki németül már tud, nagy valószínűséggel angolul is meg fog
tanulni, ez fordítva kevésbé igaz. Az esetek többségében persze minden racionális
megfontolást felülír a szimpátia: e tekintetben az angol a nyelvtanulók döntő többsége
számára magasan a német felett áll. Horváth Gábor (a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület
elnöke)
A két nyelv közül melyik nyelv tanulását tartja elsődlegesnek Magyarországon?
Állásfoglalását 3–5 érvvel, esetleg cáfolattal is támassza alá!
A köznapi szövegalkotási feladat szövegének terjedelme 120-200 szó legyen.

VAGY

Gyakorlati szövegműfaj
Vitaindító a szemétszigetekről
„A 20. századi környezetszennyezés egyik meglepő eredménye, hogy a Föld
különböző vízfelületein összefüggő hulladékszigetek keletkeztek. A legnagyobb
szemétdomb a Csendes-óceán felszínén helyezkedik el. Két, egymástól különálló
részből tevődik össze: Japánnál a Keleti szemétfolt, a Hawaii-szigeteknél pedig a
Nyugati szemétfolt található. A sziget összegzett átmérője nagyjából 2500 kilométer,
területe több magyarországnyi, mélysége pedig nagyjából 10-30 méter. Becsült
tömege 100 millió tonna.”
További tények:  Felfedezés éve: 1997.
 Műholdról nem látható.
 ENSZ becslése: 46 000 műanyag tárgy / km2 lebeg.
 Évente 1 millió tengeri madár és 100 ezer tengeri emlős pusztulását okozza.
Forrás: http://www.zoldmuzeum.hu/szemetsziget-a-csendes-oceanon
Írjon vitaindítót egy diákköri konferenciára a szemétszigetek kezelésének
szükségességéről és lehetőségeiről! A lehetőségek felvázolása és saját
véleményének megfogalmazása mellett utaljon a fenti idézet adataira is!
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
0
Középiskola / Magyar nyelv

Válaszok

0