Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Segítene vlki megoldani, lehetőleg levezetéssel?

675
Villanybojler fűtőszálán 230 V feszültség mellett 7,8 A erősségű áram folyik. A fűtőszál ellenállása: *
29,49 ohm
24,94 ohm
1,8 kiloohm
Egy termoszban forró kávé van. Hozzáöntünk valamennyi hideg tejet. Hogyan változik a termosz tartalmának hőmérséklete és belső energiája a folyamat során? *
• A termosz tartalmának hőmérséklete és belső energiája is csökken.
• A termosz tartalmának hőmérséklete csökken, belső energiája nő.
• A termosz tartalmának hőmérséklete nő, belső energiája csökken.
• A termosz tartalmának hőmérséklete és belső energiája is nő.
Egy kondenzátort állandó feszültségű feszültségforrásra kötöttünk. Hogyan változik a kondenzátor lemezei között a feszültség, ha azokat úgy távolítjuk egymástól, hogy a kondenzátor folyamatosan a feszültségforrásra van kötve? *
• A feszültség csökken.
• A feszültség nem változik.
• A feszültség nő.
Egy pontszerű testre két erő hat, F1 = 3 N északi irányú és F2 = 4 N keleti irányú. Mekkora a testre ható eredő erő nagysága? *
7 N
5 N
1 N

A mellékelt ábrán látható kapcsolásban az R1 ellenálláson háromszor akkora erősségű áram folyik, mint az R2 ellenálláson. Mit mondhatunk az ellenállások arányáról? R1/R2= *
1/√3
3
1/3
Mikor végzünk több munkát? Ha álló helyzetből egy 2 kg-os testet 4 m/s sebességre gyorsítunk, vagy ha egy álló, 4 kg-os testet 2 m/s sebességre? *
• Ha 2 kg-os testet 4 m/s sebességre gyorsítunk.
• Ha 4 kg-os testet 2 m/s sebességre gyorsítunk.
• Egyforma lesz a munkavégzés a két esetben.
Villanybojler fűtőszálán 230 V feszültség mellett 7,8 A erősségű áram folyik. Mennyi a teljesítmény? Mennyi idő alatt melegít fel a bojler 120 liter 20 C-os vizet 90 C-ra? c = 4,2 kJ/(kg⋅C) A feladat megoldását töltsd fel!
Két test egyenletes körmozgást végez. Pályájuk sugara egyforma. A második test kétszer annyi idő alatt tesz meg egy kört, mint az első. Mit mondhatunk a centripetális gyorsulásukról? *
• Az első test centripetális gyorsulása nagyobb.
• A második test centripetális gyorsulása nagyobb.
• A két centripetális gyorsulás egyenlő.
• Csak a tömegek ismeretében dönthető el a kérdés.
Egy állandó térfogatú, lezárt, héliumot tartalmazó tartály hőmérséklete 30°C-ról 10°C-ra csökken. Mi történik a gáz nyomásával, illetve sűrűségével? *
• Csak a sűrűsége változik, a nyomása nem.
• Csak a nyomása változik, a sűrűsége nem.
• Mind a nyomása, mind pedig a sűrűsége változik.
• Sem a nyomása, sem pedig a sűrűsége nem változik.
Hogyan változik a fémes vezető ellenállása a hőmérséklettel? Adja meg a képletet és a benne szereplő mennyiségek megnevezését, mértékegységét! A feladat megoldását töltsd fel!
Egy izzó volfrámszálának üzemi hőmérséklete 2100C. Ezen a hőmérsékleten az izzószál el-lenállása 1210 ohm. Becsüljük meg, hogy mennyi az ellenállása 20 C szobahőmér-sékleten, illetve 40C nyári melegben! A volfrám hőfoktényezője 0,0043 1/C. A feladat megoldását töltsd fel!
Adja meg az elektromos munka kifejezését, a képletben szereplő mennyiségek nevét, mértékegységét! *
Egy ellenálláshuzalt 6 egyenlő részre vágunk, majd a darabokat egymás mellé helyezve, egy kötegbe fogjuk, és a végeken összeforrasztjuk. Hasonlítsuk össze a köteg és az eredeti huzal ellenállását! *
Adja meg az elektromos teljesítmény kifejezését, a képletben szereplő mennyiségek nevét, mértékegységét! *
Két elektrolizáló kádat, egy kicsit és egy nagyot sorba kapcsolunk. A kádakat azonos elektrolittal töltjük fel, majd feszültséget kapcsolunk a két szélső elektródára. Melyik kád esetén válik ki nagyobb mennyiségű fém azonos idő alatt? *
Captionless Image
• A kis kádban.
• A nagy kádban.
• A két kádban azonos mennyiségű fém válik ki.
Egy zseblámpaizzó ellenállása 17,5 Ω , áramerőssége 200 mA. Mekkora az izzószál két végpontja közötti feszültség? *
Egy áramkörben a fogyasztót az áramforrás pozitív és negatív pólusával egyaránt 20 cm hosszú, 1négyzetmilliméter keresztmetszetű, 0,0000178 Ω⋅mm fajlagos ellenállású rézvezető köti össze. Mennyi az áramkörben a teljes vezeték ellenállása? Hány százalékos hibát követünk el, ha az izzó 63 ohmos ellenállása mellett a vezeték ellenállását elhanyagoljuk? A feladat megoldását töltsd fel!
Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
-1
Középiskola / Fizika

Válaszok

0