Keresés


Toplista

Toplista
  • betöltés...

Magántanár kereső

Ha szívesen korrepetálnál, hozd létre magántanár profilodat itt.
Ha diák vagy és korrepetálásra van szükséged, akkor regisztrálj be és írd meg itt, hogy milyen tantárgyban!

Igenevek

Fogalmak » Magyar nyelv » Igenevek
Az igenevek átmeneti szófajok

Az igenév igéből képzett olyan főnév, melléknév vagy határozószó, amelynek egyúttal igei sajátosságai is vannak. Főnévi, melléknévi és határozói igenevet különböztetünk meg: tűnődni, tűnődő, tűnődve. Az igenév tipikusan átmeneti szófaj: se nem ige, se nem igazán főnév, melléknév vagy határozószó.

Főnévi igenév olyan –ni képzős származékszó, amely elvontan és általánosítva fejez ki cselekvést, történést, állapotot, létezést. Minden igéből képezhető, kivétel a nincs. Alapformája a –ni képzős, ragozott formája azonban egész alaksorból áll: ápolnom, ápolnod, ápolnia, ápolnunk, ápolnotok, ápolniuk. Vannak olyan igéink, amelyeknek a töve megváltozik, ha főnévi igenevet képezünk belőlük (pl.lesz + -ni = lenni, visz+- ni = vinni), hisz+ni=hinni ).

A melléknévi igenév elvileg minden igéből képezhető, de nem élünk minden lehetőséggel.
a) folyamatos: megszépítő (messzeség); olvasó (lány) - ige + ó/ő

b) befejezett: elolvasott (könyv), feltört (ugar); védett (növény)- ige + t/tt

c) beálló: adandó (alkalom), megoldandó (feladat) - ige+andó/endó

A melléknévi igenév lehet -
cselekvő értelmű: égő (szív), megfáradt (ember);tanuló fiú (a fiú, aki tanul)
szenvedő értelmű: eladó (ház), kiadó (szoba), megterített (asztal) eladó lány (= akit eladnak )
Sok melléknévi igenév jelentéstapadás következtében főnévvé vált. Pl. igazgató, költő, fagylalt, teendő, temető, vasaló. Vannak olyan melléknévi igenevek, amelyek a melléknevek szófajához kerültek közelebb: illő, fáradt, állandó.

A határozói igenév olyan –va/-ve, -ván/-vén képzős igei származék, amely valamely cselekvéstartalmat határozói körülményként, rendszerint mód- vagy állapothatározóként nevez meg. Pl.: énekelve, ugrálva, nézvén, látván.
A határozói igenév gyakran fordul elő figura etymologicában: kérve kér, várva vár.
A határozói igenév gyakran szerepel hiányos szerkezetű mondatokban állapothatározóként: Az ajtó zárva.

Az egyik legtöbbet vitatott, legbonyolultabb nyelvhelyességi kérdés:
be van festve, el van intézve, el van törve, meg vagyok fázva, ki vagy merülve, az ügy el lesz intézve, nincs megoldva, arcára van írva a kétségbeesés stb.
A van, volt, lesz létige + határozói igeneves szerkezet használata csak akkor helyes, ha ezzel állapotot fejezünk ki.
Cselekvések, történések kifejezésére ne ezt a szerkezetet használjuk!