Keresés

Keresendő kifejezés:

Toplista

Toplista
  • betöltés...

Segítség!

Ahhoz, hogy mások kérdéseit és válaszait megtekinthesd, nem kell beregisztrálnod, azonban saját kérdés kiírásához ez szükséges!

Magyar

52
Sziasztok!

Nylevtan feladatokba kellene segítség!
(nem azért, mert nem tudom, hanem sok tételem van és jó lenne, ha valaki segítene ezt megoldani.. Annyival is kevesebb lenne szóval hálás lennénk aki segít!)


Feladat: Nevezze meg az alábbi kommunikációs helyzetek tényezőit! Térjen ki a kommunikációs helyzetek típusára is!

Károly SMS-t írt a barátnőjének.
Judit telefonon felhívta a nagymamáját.
Juhász professzor előadása megtekinthető az interneten.
Izolda postagalambbal küld levelet szerelmének, mert nem hagyhatja el a kastélyt.
Tamás az elsajátított jelnyelv segítségével kommunikál siket barátjával.Feladat: Az alábbi szövegrészletek egy nem verbális kommunikációval foglalkozó könyv tételmondatai. Fűzzön magyarázatot ezekhez a mondatokhoz: mit kell, mit illik róluk tudni az európai kultúrában!

„Fordíts gondot a külsődre, kulturáltságod (vagy kulturálatlanságod) megjelenésedből néhány pillantással leolvasható. Használd bátran a tekintetedet! Tudj távolságot is tartani! Dolgozd ki a kézfogásodat! Legyen gondod a testtartásodra! Ha rád mosolyognak…, ne hagyd viszonzatlanul. A beszélgetés lényege, hogy páros tevékenység.”Feladat: Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások mely nyelvemléktípusra jellemzőek! Ismertesse a magyar nyelv történetének főbb korszakait!

Idegen nyelvű szövegbe ágyazva fordulnak elő magyar szavak, főleg tulajdonnevek.
Összefüggő, magyarul írt szövegek.
Lapszéli vagy sorok közé beírt szöveg.
Nagy terjedelmű, kézzel írt alkotások.
Latin nyelvű szöveg, amelyben a latin fölé írták a szó magyar jelentését.Feladat: Mutassa be a nyelvújítás (1772-1867) mozgalmát! Állapítsa meg, milyen módon hozták létre az alábbi „új szavakat”!

előítélet, ellenszenv, pincér: róna, bitó, betyár:
aggastyán, hon, lomb: dölyf, cikk, árny:
korszellem, vérszegény, pénztár: könnyelmű, lég, tanár


Feladat: Mutassa be az emberiség történetének információs forradalmait, majd helyezze el a felsorolás tagjait a megfelelő szakaszokban!

kódex, barlangrajz, SMS, az első magyar Biblia-fordítás, Gilgames eposz, Shakespeare, mozi, laptop, rádió, könyvtár, e-mail

Feladat: Rendelje a példákhoz a fogalmat! Ismertesse, hogy napjainkban milyen jelentősége van a többnyelvűségnek!
A. közösségi kétnyelvűség
B. egyéni kétnyelvűség
C. kettősnyelvűség

Példák:
1. Péter olyan családban nőtt fel, amelyben más-más nyelven szólt hozzá az édesanyja és az édesapja.
2. Nóra felvidéki magyar, aki otthon a magyar nyelvet használja, míg hivatalos ügyei intézésekor a szlovákot.
3. Róbert ízes, palóc nyelvjárással beszél, de munkája során (rádiós műsorvezető) a köznyelvet használja.

Feladat: A mondatokban kiemelt szleng szavakat helyettesítse köznyelvi szinonimákkal! Fejtse ki véleményét a diáknyelvről!

Gáz volt a közgáz doga.
Nagyon állat volt a Balcsin!
Na ettől a naftától van kraft a verdában!
Egész nap oltogatott az ofőm, mert ellógtam tegnap töriről.
Nagyon tré a telód!Feladat: Hogyan hatnak az SMS-ek és az elektronikus levelek a nyelvi érintkezés illemtanára? Alkosson véleményt az alábbi példák alapján!

A. Megérkeztem. Az m3-ason láttam egy baleset maradványait abonynál. Valsz csak szo-on megyek haza. Sztem addig nem készülök el a munkámmal:(Legyetek türelmesek. Vmikor estefelé érkezem.
Küldi: Máté +36308871112

B. Feladó: „Tamás József” >tamas71@citromail.hu>
Címzett: „Iskola” >iskola@se-szki.hu>
Dátum: 2007. 04. 21. 08:20
Tárgy: magyartanároknak

Van egy vonat, ami öt perccel tíz előtt érkezik Miskolcra. Ezzel mennék, ha ez megfelel Önöknek is. A következő 11:30 körül érkezik, az talán már késő.
Barátsággal: Tamás JózsefFeladat: Mutassa be a magyar helyesírás alapelveit az alábbi szöveg néhány szabadon választott szavának segítségével!

„Egykor a bányavárosok felé vezető Garam-völgy bejáratát védte Léva vára. Eredete ismeretlen, nevét oklevél 1318-ban említi először mint Csák Máté birtokát. 1321-től királyi, majd három évtized múlva már királynői vár volt. Várnagya a barsi ispán címet is viselte. Zsigmond királyunk 1388-ban Sárói Lászlónak, a Lévai család ősének adományozta. Hosszú időn át Bars vármegye székhelye, de a török folytonos zaklatásai miatt 1621-ben a megyeszékhelyt áttették a védettebb Aranyosmarótra. Léva végvárát a török háromszor is elfoglalta. A város urai közt volt a rablásairól hírhedt Balassa Menyhért, az egri hős Dobó István, gróf Csáky László, majd a török végleges kiűzése után kétszáz éven át az Esterházyak. Rákóczi szabadságharca alatt Ocskay László kétszer, Vak Bottyán brigadéros egyszer foglalta el az erődítményt. Az ostromok alatt súlyosan megrongálódott óvárat nem építették újjá.”
(Legeza László – Szacsvay Péter: Felvidéki utakon – részlet. Mikes Kiadó, 1997)Feladat: Milyen mássalhangzótörvények érvényesülnek az alábbi szavakban? Jellemezze a jelenségeket a példák segítségével!

barátságos, naggyá, rabszolga, mondta, jobbra, fiók, egy, rongyos, anyja, kenjükFeladat: Keresse ki az alábbi mondatokból az igéket, majd jellemezze azokat!

Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.
Lassan járj, tovább érsz!
A hazug embert hamarabb utólérik, mint a sánta kutyát.
Amit Jancsi megtanult, János sem felejti.
Aki tanít, tanul.Feladat: Állapítsa meg az alábbi mellérendelő összetett mondatok fajtáját, és elemezze őket a tanult módon! Készítse el a mondatok ágrajzát!

Elintézed az ügyet, vagy nekem kell ezzel is foglalkoznom?
Megnéztük a filmet, majd megbeszéltük a további programot.
Üres a zsebem, ennélfogva üres a hasam is.
Délelőtt nagy eső volt, de estére kisütött a nap.
Kabát nélkül járnak az emberek, ugyanis jó idő van.

Feladat: Foglalja össze a következő részletek alapján, hogy mi jellemzi a kérdésre élőszóban adott spontán választ és mi az írott szöveget!
A.
- Szió!
- Jaj! Észre se vettelek! Mizu?
- Semmi, csak erre jártam. És te?
- Hát… én itt dolgozom.
- Komolyan? Mióta?
- Ööö… két hónapja.
- És milyen?
- Unalmas, de legalább jól fizet.
- Jó lenne találkozni valamikor!
- Ja. Megadod a számod? Csak mert elhagytam a régi telefonomat.
- Persze, megcsörgetlek! Azta… mekkorát villámlott! Nagy vihar lesz.
- Igen, most ért ide. Látom 30-as vagy te is!
- Igen… De bocsi, mennem kell, vevő jött.
- Oké, helló!
- Majd hívlak, szia!

B. „Minden műbefogadás (a szövegben kisebb-nagyobb arányban meglévő) esztétikummal történő szembesülés, s minden befogadás egyúttal magában foglal egy legalább minimális szintű és mértékű megértési-értelmezői tevékenységet illetve szándékot. E megközelítésben a megértés érdekében kifejtett olvasói erőfeszítések végső soron az esztétikum feltárására irányulnak, hiszen a megértés hermeneutikai aktusa és az esztétikai élvezet szétválaszthatatlanul komplementer fogalmak illetve tevékenységek. A megértés következtében érzékelhető az esztétikum, de ha mégsem, úgy nem valószínű, hogy (jól) értem a szöveget.” (Szentesi Zsolt: Esztétikum, megértés, irodalom)

Feladat: Mutassa be a hivatalos levél jellemzőit! Fogalmazzon meg egy hivatalos levelet lakóhelye polgármesteri hivatalának címezve a településen tapasztalható problémával kapcsolatban! (például: járdák állapota, parkolási nehézségek) Ügyeljen a levél megszerkesztésének szabályaira!

Feladat: Milyen hatáskeltő eszközöket alkalmazott Kossuth Lajos a beszédében? Milyen előadásmód illik ehhez a szöveghez?

„Élni csak azon nemzet fog, melyben van életerő, s amelyet nem saját életereje, hanem, hanem csak másoknak gyámolítása tartogat, annak nincs jövendője. […] A nemzet el van határozva koronájának, szabadságának, önállóságának védelmére a legnagyobb áldozatokat meghozni, és e tekintetben oly alkut, amely a nemzetnek önállását, szabadságát legkevésbé is sérthetné, senkitől semmi áron el nem fogad, hanem minden méltányos kívánatokat akárki irányában is teljesíteni kész. […] Azt kérem, adja meg a képviselőház a kétszázezer főnyi katonát s az erre szükséges pénzerőnek előteremtését. […] Ezt akartam kérni, uraim; de önök felállottak, mint egy férfiú, s én leborulok a nemzet nagysága előtt. Csak azt mondom, annyi energiát a kivitelben, mint amennyi hazafiságot tapasztaltam a megajánlásban – és Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni.”
(Kossuth Lajos beszéde a képviselőházban. 1848. július 11. – részlet)
Feladat: Sorolja fel a szövegszerkesztés állomásait! Mondja el, milyen szempontok alapján készítette el írásbeli dolgozatának szövegalkotási részét!

Feladat: Ismertesse a sikeres vita alapvető szabályait és hibáit! Gyűjtsön érveket és ellenérveket egy lehetséges vitához a következő tételmondat kapcsán!

„Jobban megéri külföldön továbbtanulni.”

Feladat: Milyen szóképeket és alakzatokat vél felfedetni az alábbi idézetekben?

„Szeretlek, mint anyját a gyermek.” (József Attila: Óda)
„Ó sírni, sírni, sírni, / Mint nem sírt senki még.” (Kölcsey Ferenc: Elfojtódás)
„Hálót fon az est, a nagy barna pók.” (Juhász Gyula: Tiszai csönd)
„Édes anyám asszony, ne féljen kegyelmed ,/ Nem hozok a házra semmi veszedelmet!”
(Arany János: Toldi)
„Sűrű csönd ropog a havas mezőben.” (József Attila: Holt vidék)
„De ki vína bajt az égiháborúval, / Szélveszes, zimankós, viharos borúval?”
(Arany János: Toldi)
„Egy kirakatban lila dalra kelt / Egy nyakkendő…” (Tóth Árpád: Körúti hajnal)
„Szeretném magam megmutatni, / Hogy látva lássanak, / Hogy látva lássanak.”
(Ady Endre: Szeretném, hogyha szeretnének)

Feladat: Helyettesítse minden mondatban más rokon értelmű szóval a nehéz szót!

A két vézna férfi kínkeservesen emelte fel a nehéz vasgerendát.
Nehéz természetű férje megkeserítette napjait.
Az egész heti nehéz munka után sem várt rá igazi pihenés a hétvégén.
Tudom, hogy nehéz helyzetekben is számíthatok a szüleimre.
Az eltelt 20 év alatt többször is nehéz vállalkozásokba kezdett, de mindig sikertelenül.


Feladat: A köznyelvből vett mondatok mindegyikében talál egy-egy állandósult szókapcsolatot vagy mondatot. Nevezze meg a fajtájukat, és jellemezze őket röviden!

A tett halála az okoskodás –mondta a szomszéd, de ő maga is okoskodott.
Amikor felszólították felelni, csak állt, mint szamár a hegyen.
Már úgy várja a külföldre utazásukat, hogy számolja a napokat.
Tegnap rendesen a kancsó fenekére néztek mindannyian.
Vágjunk bele! Aki mer, az nyer.


Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést.
0
Középiskola / Magyar nyelv

Válaszok

0